Zaproszenie na konferencję „Jak edukować i angażować chłopców? Sztama jako postawa i metoda pracy”

Zapraszamy na konferencję o edukacji antyprzemocowej chłopców. Co zrobić, by chłopcy i mężczyźni byli zaangażowani w przeciwdziałanie przemocy?To pytanie zadajemy sobie od lat. 
To pytanie skłoniło nas do stworzenia nowej metody pracy z chłopcami i mężczyznami – SZTAMY.Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące projekt „Sztama w edukacji na rzecz zmiany”. Przed nami doskonała merytorycznie konferencja ekspercka z premierą nowego wydawnictwa, omówieniem nowej metody pracy z chłopakami i budowaniem Koalicji na Rzecz Wspierania Edukacji Antyprzemocowej dla Chłopców.W programie:

ŚWIETNY PANEL EKSPERCKI o stanie szkoły w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej chłopców – prezentacje osób eksperckich.

dr Mikołaj Winiewski* (Centrum Badań nad Uprzedzeniami)
Wyniki raportu „Równość w szkole” zleconego przez RPO a edukacja antyprzemocowa.

Michalina Kulczykowska (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
Realia pracy w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży a edukacja antyprzemocowa chłopców.

Alina Czyżewska (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
Czy instytucje systemu oświaty wspierają przemoc? Wnioski z monitoringu kuratoriów. 

 Dominik Kuc (Ranking Szkół LGBTQ)
Co dzieje się, gdy osoby uczące się biorą równość w swoje ręce i dlaczego musiały to zrobić?

Magda Szewciów (Fundacja HerStory) 
O metodzie pracy z chłopakami i rezultatach projektu “Sztama w edukacji na rzecz zmiany” 

PREMIERA KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK PRACY Z MĘŻCZYZNAMI I CHŁOPCAMI, wydawnictwa, które opisuje najlepsze inicjatywy i projekty ze wszystkich kontynentów. Zaprezentuje je redaktorka – Maria Czarnecka z Fundacji HerStory. Na miejscu będzie można otrzymać egzemplarz katalogu.

SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE KOALICJI na Rzecz Wspierania Edukacji Antyprzemocowej dla Chłopców, facylitowane przez 
– Martynę Markiewicz z Fundacji Ashoka w Polsce i 
– Magdę Szewciów. Jeśli chcesz wziąć udział w tym spotkaniu – zaznacz opcję w formularzu zapisowym.Koalicja to nie tylko deklaracja poparcia dla edukacji antyprzemocowej chłopców. Mamy przestrzeń na to, by zaplanować wspólne działania na rzecz zmian w edukacji systemowej i pozaformalnej. Dołącz do nas! 

ZAPISY NA KONFERENCJĘ (i pełna agenda godzinowa)
https://forms.gle/XBTuyzyhRwbUMJei9

dr Mikołaj Winiewski, Adiunkt w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Affiliate assistant professor na Universytecie Delaware, Członek Instytutu Studiów Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego. Główne pola zainteresowań to zagadnienia związane z przemocą kolektywną, szeroko rozumiana psychologia stosunków międzygrupowych, antysemityzm oraz zagadnienia związane z metodologią badań i pomiarem zmiennych psychologicznych. 
Współpracował przy projektach badawczych z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, których celem było diagnozowanie uprzedzeń. Miedzy innymi projekt dotyczący psychologicznych konsekwencji przestępstw z nienawiści z Biurem Rzecznika Praw Człowieka, badania nad akceptacją mowy nienawiści w polskim społeczeństwie wraz z Fundacją Stefana Batorego oraz sytuacją społeczną osób LGBT z Kampanią Przeciwko Homofobii (KPH).

Michalina Kulczykowska – Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła kurs terapii poznawczo–behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT. W Fundacji pracuje w programie Pomocy Telefonicznej jako konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111, telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 oraz jako interwent kryzysowy. Zajmuje się również szkoleniem stażystów i profesjonalistów w tematyce pomocy psychologicznej oraz superwizją ich pracy w tym obszarze. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży w tematyce rozwiązywania problemów, radzenia sobie z emocjami, czy zagrożeń online i hejtu. Odbyła także staż w Dziale prawnym Fundacji i towarzyszy klientom podczas rozpraw sądowych. 

Alina Czyżewska, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, współzałożycielka ruchu miejskiego Ludzie dla Miasta, wykładowczyni Collegium Civitas, aktorka, działaczka obywatelska. Działa w zakresie edukacji obywatelskiej, praw człowieka, interweniuje w sytuacjach nadużywania władzy przez organy publiczne. Wspiera obywateli i obywatelki w braniu władzy w swoje ręce. 

Dominik Kuc – Członek Rady Fundacji GrowSpace oraz inicjator projektu Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Laureat konkursu 25 under 25 Forbes & McKinsey w kategorii „Wspieranie Różnorodności”. Członek grupy eksperckiej przy Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Magda Szewciów, certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka antydyskryminacyjna a także moderatorka procesów Design Thinking w obszarze innowacji społecznych. Jako trenerka zajmuje się edukacją z zakresu różnorodności, równości płci, a także przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania dyskryminacji. Obecnie w trakcie certyfikacji na providerkę TRE i kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii w nurcie analizy bioenergetycznej Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej.

Maria Czarnecka – koordynatorka i menadżerka projektów kulturalnych i społecznych. Prezeska Stowarzyszenia Antropologów Kultury Etnosfera, od lutego 2021 związana z Fundacją Herstory jako specjalistka ds. projektów.

Martyna Markiewicz – zawodowo zajmuje się wspieraniem sieci, organizacji, grup i osób, które dążą do zmiany społecznej. Zajmuje się głównie w obszarami równości płci oraz różnorodności, włączenia i sprawiedliwości społecznej. Trenerka, jokerka Teatru Uciśnionych, moderatorka Design Thinking. Koordynuje programy krajowe i europejskie w Fundacji Ashoka. 

prowadzenie konferencji: 
Lena Bielska, certyfikowana trenerka WenDo, trenerka antydyskryminacyjna i Consent, trenerka dramy stosowanej I stopnia. Obecnie w trakcie studiów psychoterapeutycznych Gestalt i uzupełniającego kursu psychologii. Trenersko pracuje głównie w obszarze przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji a także empowermentu, przeciwdziałania wypaleniom i kryzysom w pracy aktywistycznej i społecznej. Kreatorka projektów na rzecz zmiany społecznej.Konferencję współorganizujemy Fundacją Ashoka w Polsce i Fundacją MagoVox, prowadzącymi program WzmocniONE.Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Liderka i inicjatorka projektu: Fundacja HerStory. Patronaty/matronaty projektu: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu

Podaj dalej!

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content