Zapraszamy na trzeci webinar Sztamy – edukacji równościowej i antyprzemocowej dla chłopców!

— For English please scroll down —

Zapraszamy na trzeci z pięciu webinarów SZTAMY! W naszych webinarach występują międzynarodowi eksperci i ekspertki zajmujący się męskością, włączaniem mężczyzn do działań na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz pracy z mężczyznami i chłopcami. Dowiecie się o dobrych praktykach, ważnych doświadczeniach i standardach, jakie nasi goście i gościnie realizują w swoich społecznościach w innych krajach i kontynentach. Webinar organizujemy we współpracy z Fundacją Ashoka. Na webinarze pojawią się kolejne dobre praktyki pracy z chłopcami i mężczyznami w zakresie równości płci. Opowie o tym Ashoka Fellow – William Muir. 

Will Muir ostatnie lata życia pracował głównie w sektorze korporacyjnym i społecznym. Jest ekspertem w dziedzinie ryzyka społecznego i środowiskowego, specjalizuje się w programowaniu społecznym mającym na celu zmianę wiedzy, umiejętności i postaw mężczyzn wobec kobiet. Jako współzałożyciel Equal Community Foundation (ECF) Will kierował strategią, rozwojem zespołu i finansowaniem wielokrotnie nagradzanego przedsiębiorstwa społecznego, którego misją jest wychowanie każdego chłopca w duchu równości płci i braku przemocy. Ta podróż odzwierciedla jego pasję do organizacji na wczesnym etapie rozwoju, które mają potencjał do ogromnych zmian społecznych.


Z naszym gościem będzie rozmawiać: Martyna Markiewicz | Ashoka w Polsce

Webinar odbędzie się 27.09.2021, będzie w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski w aplikacji Zoom. Tłumaczenie i zadawanie pytań dostępne jedynie po rejestracji. Tłumaczenie PJM: Barbara Parda i Diana Kirakowska
Tłumaczenie symultaniczne ang.-pl.: Marcin Turski

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny:
https://forms.gle/iQeo3kiGXXuZcJTL9

Zgłoszenia przyjmujemy do 25.09.2021 
Link do pokoju webinarowego na Zoom, prześlemy dzień przed datą spotkania. Dla osób spoza listy rejestracyjnej zapewniamy możliwość obejrzenia/posłuchania webinaru w formie LIVE bez tłumaczenia na stronie @Sztama w edukacji na rzecz zmiany. 

Projekt “SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Liderka i inicjatorka projektu: Fundacja HerStory. Patronaty/matronaty projektu: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu.

___________
ENGLISH
We invite you to the third of five SZTAMA’s webinars! Our webinars will feature international experts on masculinity, engaging men in anti-violence activities and working with men and boys. You will have a chance to learn about good practices, important experiences and standards that our guests implement in their communities in other countries and continents.Webinar is organised in cooperation with Ashoka Poland.
The webinar will feature more best practices for working with boys and men on gender equality. This will be narrated by Ashoka Fellow – William Muir.
Bio:
Will Muir is an Ashoka Fellow, and has held senior management positions in corporate and social sector international organisations. He is an expert on social and environmental risk, with a specialism in community programming to change male knowledge, skills and attitudes towards women. As co-founder of Equal Community Foundation (ECF) Will has led the strategy, senior team development and financing of an award winning social enterprise with a mission to raise every boy to be gender equitable and non violent. This journey reflects his passion early stage organisations with the potential for massive societal change.
Current work:
Having spent 10 years working on field program development in India as a proof of concept, and importantly learning the limitations of individual professional and organisational efforts, and the need to collaborate, Will is currently focused on developing a scalable framework for system-level change at a global level, by conducting national level research and leadership development programs.The webinar will be facilitated by: Martyna Markiewicz | Ashoka Poland
Webinar will be held in English with simultaneous translation to Polish. Polish translation and the possibility of asking questions will be available only on Zoom, after registration.
Polish Sign Language translation: Barbara Parda and Diana Kirakowska
English-Polish translation: Marcin Turski
Please, fill in the registration form: https://forms.gle/6JBdfjKH9DQbTQbV7
Registration is open until 25/09/2021.
Link to the webinar room on Zoom will be sent one day prior to the webinar.
The unregistered participants, will have the opportunity to watch / listen to the webinar in the LIVE form without translation on the @Sztama in education for change Fanpage on Facebook.
“SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany” project is funded by the Active Citizens – National Fund program, a part of EOG Funds. The leader and initiator of the project is HerStory Foundation.Patronats/matronats of the project: Empowering children Foundation, Antidiscrimination Education Society, Women’s Rights Centre – Branch in Wrocław.

Podaj dalej!

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content