Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych online

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych skierowanych w szczególności dla osób doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych, przemocy, mobbingu, dyskryminacji, zwiększonego stresu, w tym stresu mniejszościowego oraz kryzysów związanych z pandemią Covid_19. 


Zapewniamy profesjonalną poradę prawniczki. Pierwsze daty naszych porad online przypadają na 22 i 30 październik, dostępne godziny spotkań w te dni to 16:30 – 18:30.  Każda porada jest online / kanał komunikacji zostanie dostosowany do możliwości i potrzeb klientki/klienta.  

Zgłoszenia: napisz w wiadomości prywatnej lub mailowo na fundacja.herstory@gmail.com z wybraną datą i godziną porady. Dodaj też krótkie info o swojej sytuacji/potrzebie.  Porady są interwencyjne, niemniej w razie potrzeby możliwe jest 2 spotkanie lub/i wsparcie w napisaniu pisma.

Porad udziela prawniczka Aleksandra Pietraszewska:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2018 r. aplikantka adwokacka przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Działaczka pro bono – wieloletni członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Sekcji Dyżurów i w Sekcji Praw Konsumenta, a obecnie – wolontariuszka w Fundacji Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu, udzielająca w jej ramach bezpłatnych porad prawnych. Od niedawna dołączyła również do zespołu Fundacji HerStory. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa nowych technologii oraz postępowania cywilnego, które rozwijała jako Wiceprezes Naukowego Koła Cywilistów, członek SKN Blok Prawa Komputerowego i czynny uczestnik wielu ogólnopolskich konferencji naukowych, m.in. w Warszawie, Opolu i Toruniu. Autorka kilku artykułów naukowych, wielokrotna beneficjentka stypendium rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również prawniczy języki angielski, co zaowocowało uzyskaniem prestiżowego certyfikatu Toles Higher, uznanego na międzynarodowym rynku prawniczym. Udziela porad prawnych również w języku angielskim.

DZIAŁANIE JEST REALIZOWANE PRZY WSPARCIU FINANSOWEMU FUNDACJI IM. S. BATOREGO I FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO DZIAŁAJ DALEJ

Podaj dalej!

Skip to content