Szkoły

Doskonale wiemy, że ZMIANA zaczyna się u podstaw. Globalizacja, pojawienie się internetu, oraz coraz szybszy rozwój nauki i nowych technologii, to tylko niektóre aspekty zmieniającego się w błyskawicznym tempie świata.

Wydawałoby się, że równolegle z rozwojem cywilizacyjnym zmieniają się kultury i społeczeństwa. Jednak coraz bardziej zauważamy, że niektóre tradycje, struktury i hierarchie społeczne nie nadążają za tymi zmianami i najlepszym sposobem na to by je dogonić, jest edukacja.

Doskonale wiemy, że ZMIANA zaczyna się u podstaw. Globalizacja, pojawienie się internetu, oraz coraz szybszy rozwój nauki i nowych technologii, to tylko niektóre aspekty zmieniającego się w błyskawicznym tempie świata.

Wydawałoby się, że równolegle z rozwojem cywilizacyjnym zmieniają się kultury i społeczeństwa. Jednak coraz bardziej zauważamy, że niektóre tradycje, struktury i hierarchie społeczne nie nadążają za tymi zmianami i najlepszym sposobem na to by je dogonić, jest edukacja.

Przemoc rówieśnicza jest coraz intensywniej narastającym problemem ostatniej dekady. Co o niej wiemy?*

+ 95,6% młodzieży spotyka się z cyberprzemocą w internecie

+ ponad 60% uczniów i uczennic w wieku 13-15 lat doświadcza wyśmiewania i wykluczania z działań

+ co czwarta osoba jest zastraszana

+ ponad jedna trzecia doświadcza bicia i popychania

+ grupy doświadczające największej dyskryminacji i przemocy, to dzieci LGBTQ+ oraz te o innym pochodzeniu niż polskie

+ ponad 80% nauczycieli i nauczycielek, NIGDY nie przeszło szkolenia antydyskryminacyjnego

*źródło: Fundacja im. Stefana Batorego, raport RPO “Równe Traktowanie w szkołach” (2022)

Mowa nienawiści sprawia, że przemoc staje się społecznie akceptowalna

Im częściej słyszymy agresję słowną, tym mniej zwracamy na nią uwagę i chętniej jej używamy. Kontakt z mową nienawiści jest szczególnie niebezpieczny w przypadku młodzieży, gdyż może prowadzić do swoistego zaniku norm społecznych.

Stwórz szkołę wolną od przemocy i dyskryminacji – zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej! Nasze warsztaty uczą czym jest przemoc, cyber-przemoc i dyskryminacja, jak na nie reagować i jak im przeciwdziałać. Traktują o równości i różnorodności, budując przestrzeń otwartą, inkluzyjną i tolerancyjną. Pomagają w nauce określania własnych granic, wzmacniają samoocenę i poczucie sprawczości, szczególnie u młodych dziewcząt. Wzmacniają też chłopców w niepowielaniu toksycznego wzorca męskości.

Oferta warsztatów przeznaczonych dla szkół

Pracujemy z kadrą pedagogiczną oraz dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych dla uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz kadry nauczycielskiej. Zapraszamy na:

WenDo

Samoobrona i asertywność dla dziewcząt i kobiet

Więcej

SZTAMA

Warsztaty Antyprzemocowe dla Chłopaków

Więcej

Warsztaty Consent

Consent czyli zgoda, zgoda czyli dobra komunikacja

Więcej

Warsztaty Antydyskryminacyjne

Przeciwdziałanie uprzedzeniom i przełamywanie stereotypów.

Więcej

Warsztaty pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+

Podnoszenie kompetencji do pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+

Więcej

Warsztat dla twojej szkoły

Zapraszamy do współpracy. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów współpracy i wspólnie dobierzemy najlepszy zestaw warsztatowy dla Twojej szkoły. Działamy na terenie całej Polski!

Skip to content