Wideo: Edukacja „w kryzysie” / Jak wspierać młodzież, kadrę nauczycielską i rozdziców w trakcie zdalnego nauczania.

Zobacz nagranie z naszego webinaru, w którym rozmawiamy o tym, jak możemy wspierać młodzież, rodziców i kadrę nauczycielską w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, jaki jest zdalne nauczanie, pandemia i związane z nie restrykcję. Ekspertami są trenerzy i edukatorzy: Michał Maciejak i Julian Czurko, którzy pracują z młodzieżą, kadrą pedagogiczną i przy cyfrowych innowacjach w edukacji. Rozmowę facylituje prezeska HerStory – Lena Bielska. Rozmowa jest tłumaczona na PJM przez Magdalene Gach.

LINK DO WIDEO w naszej zakładce „filmy”na FB HerStory.

Webinar był realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Batorego w ramach programu Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej.

Podaj dalej!

Skip to content