WENDO I NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Zapraszamy do wspólpracy w ramach naszej ofery edukacyjnej. Współpracujemy z doświadczonym zespołem trenerskim, nasze trenerki są rekomendowane przez wiele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i placówek w całej Polsce. Fundacja należy do Koalicji Na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, a nasz zespół trenerski w swojej pracy kieruje się profesjonalizmem i kodeksem etyki trenerkiej Towarzystwa Edykacji Antydyskryminacyjnej. Skontaktuj się z nami, w celu omówienia szczegółów współpracy, pracujemy na terenie całej Polski. 

 

WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt

WenDo jest metodą, którą uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną
i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstydu.

Zapraszamy na warsztaty samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet
i dziewcząt. Warsztaty WenDo są przeznaczone dla dorosłych kobiet oraz dziewcząt od 8 roku życia. Niezależnie od Twojego poziomu sprawności fizycznej czy stopnia niepełnosprawnośco – pokonujemy wszelkie bariery, bo WenDo i doświadczone trenerki dostosowują warsztat tak,aby wszystkie kobiety zdobyły umiejętności związane z asertywnoą komunikacją
i postawą, reagowaniem w chwilach kryzysowych, samoobroną w sytuacji napaści słownej czy fizycznej.

Dzięki WenDo zwiększysz zwiększyć swoje umiejętności w zakresie:
– skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji,
– rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic,
– podejmowania decyzji,
– reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc;
– skutecznego działania pod wpływem stresu.
Oraz wpłynie znacząca podnosząc Twoje:
– poczucie pewności siebie,
– poczucie własnej wartości,
– poczucie bezpieczeństwa,
– poczucie sprawczości,
– poczucie samodecyzyjności,
– umiejętność odzyskiwania kontroli nad sytuacją,
– wiedzę na temat asertywności i komunikacji,
– wiedzę na temat możliwych rozwiązań z trudnych lub niebezpiecznych sytuacji.

Warsztaty antydyskryminacyjne 

Prowadzimy profesjonalne warsztaty w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, stereotypom i uprzedzeniom w życiu codziennym, sferze zawodowej, tworzenia dobrych praktych w miejscach pracy i zwiększanie dostępności, uwrażliwienia na różnorodność. Współpracujemy
z instytucjami publicznymi, placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i firmami. Program i długość warsztatów dostosowujemy do potrzeb grupy/instytucji organizującej. 

Warsztaty antyprzemocowe

Prowadzimy warsztaty antyprzemocowe dla młodzieży i dorosłych.
W zakres tematyczny warsztatu wchodzi również szeroki aspekt cyberprzemocy i zagrożeń płynących z wirtualnego świata, a także mowa nienawiści i jej konsekwencje. Warsztat ma na celu pomoc w zrozumeniau mechanizmów przemocy i jej konsewkencji dla jednostki i społeczeństwa. Ma również pomóc w nauce komunikacji bez przemocy i szacunku dla różnic.

Warsztaty herstoryczne

Na warsztacie przekażemy Ci nasze doświadczenie i zainspirujemy do tworzenia projektów, badań, szlaków herstorycznych w Twojej miejscowości i dzielnicy. Poznasz tajniki wrażliwości herstorycznej, tworzenia spacerów herstorycznych i oprowadzania, kreowania projektów herstorycznych, a przede wszystkim poznasz kierunki rozwoju herstorii
i dowiesz się czym herstoria jest, a czym niekoniecznie.

Zapraszamy do kontaktu! Szkolimy w języku polskim, angielskim
i rosyjskim!

Podaj dalej!
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube