Trening antyprzemocowy na temat wzorca męskości dla nauczycieli i edukatorów (mężczyzn) | Wrocław | Chłopaki na rzecz równości | 1-2.04.2023

Zapraszamy na dwudniowy trening antyprzemocowy na temat  wzorców męskości dla nauczycieli i edukatorów.

Dostrzegając znaczenie, jakie dla wychowania chłopców mają męskie wzorce, dostrzegamy potrzebę pracy z mężczyznami, a w szczególności z nauczycielami i mężczyznami pracującymi w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej.

Cele warsztatów:

 • refleksja nad indywidualnym doświadczeniem męskości,
 • pogłębienie wiedzy nt. dominującego wzorca męskości,
 • refleksja nad źródłami socjalizacji do ról płciowych,
 • dyskusja nad pojęciem przemocy ze względu na płeć,
 • refleksja nad związkiem męskości i przemocy,
 • zwiększenie wiedzy na temat pojęć i danych związanych z przemocą z płcią
 • wymiana doświadczeń/punktów widzenia,
 • określenie możliwości angażowania się na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Trening będzie prowadzony metodami aktywnymi, z wykorzystaniem metod dramowych. 

 Do kogo kierujemy warsztaty?
Warsztaty adresujemy do dorosłych mężczyzn (18 +) pracujących w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej. Zapraszamy wszystkich nauczycieli, edukatorów, lokalnych działaczy sportowych i kulturalnych, którzy na co dzień pracują z chłopakami, lub planują w niedługiej przyszłości takie działania rozpocząć. 

Termin i miejsce warsztatów
👉 1-2.04.2023 | godz. 10:00 – 18:00

👉 ul. Legnicka, Wrocław (szczegóły podamy parę dni przed warsztatem)

ZAPISY TYLKO PRZEZ FORMULARZ:
https://forms.gle/5QTrvTHuZRjmS8BG7

Trening jest przewidziany jako dwudniowy cykl (2 x 8 h warsztatowych z przerwami) – nie ma możliwości wzięcia udziału wyłącznie w pierwszym lub drugim dniu warsztatów,

Pozostałe ważne informacje:

 • udział w warsztatach jest bezpłatny, 
 • w Treningu może wziąć udział grupa od 10 do 12 mężczyzn (o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń),
 • nie zapewniamy cateringu / obiadu – prosimy o zabranie ze sobą wody i posiłku,
 • nie finansujemy noclegu ani kosztu dojazdu.

Warsztaty poprowadzą:

Maciej Barczak – psycholog, doradca zawodowy. Pracuje w Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Jako trener współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Jeden ze współzałożycieli antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej inicjatywy „Sztama”, koncentrującej swoje działania na pracy z chłopcami. Maciej w ramach projektu „Chłopaki na rzecz równości” będzie jedną z osób prowadzących warsztaty nt. wzorców męskości dla nauczycieli i edukatorów.

Martyna Markiewicz – zawodowo zajmuje się wspieraniem sieci, organizacji, grup i osób, które dążą do zmiany społecznej. Zajmuje się głównie w obszarami równości płci oraz różnorodności, włączenia i sprawiedliwości społecznej (DEI). Trenerka, jokerka Teatru Uciśnionych, moderatorka Design Thinking. Edukacyjnie skupia się na obszarach przeciwdziałania dyskryminacji, budowania różnorodności i równości płci: m. in. współtworzyła program Scena dla Twardziela, działania grup Ma(g)daleny w Polsce, szkolenia dotyczące wykorzystania ramy w działaniach antydyskryminacyjnych i edukacji o osobach z doświadczeniem migracji. Koordynuje programy krajowe (m. in. program WzmocniONE) i europejskie/globalne w Fundacji Ashoka (m.in. Diversity, Equity and Inclusion Learning Journey).

Chłopaki na rzecz równości to program edukacyjno – badawczy. Naszym celem jest edukacja antyprzemocowa i równościowa dla dziewczyn i chłopaków oraz wzmocnienie kompetencji antydyskryminacyjnych u osób pracujących w obszarze edukacji. Proponujemy różne, uzupełniające się działania, które zakończymy stworzeniem publikacji nt. przemocy rówieśniczej i tego jak socjalizacja wpływa na kształtowanie się współczesnych wzorców męskości. 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Liderka projektu: Fundacja HerStory.

Promuj wydarzenie

Podaj dalej!

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content