SZTAMA W EDUKACJI NA RZECZ ZMIANY

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Funduszy EOG. Czas trwania projektu to: 01 stycznia 2021 – 30 czerwca 2022 roku.

Nasz projekt to przede wszystkim działania skupione na stworzeniu i rozwoju metody edukacji antyprzemocowej dedykowanej chłopcom w wieku szkolnym. W ramach Szkoły Trenerów  Antyprzemocowych SZTAMY przeszkolimy 16 mężczyzn chcących pracować warsztatowo z chłopakami. Jednocześnie nad metodą pracować będzie  Zespół Programowy złożony z ekspertów/ekspertek  pracujących w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Stworzymy także katalog dobrych praktyk stosowanych w innych krajach i przeprowadzimy  webinaria z międzynarodowymi ekspertami na temat męskości i udziału mężczyzn w  przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć. Podsumowaniem będzie konferencja promująca  rezultaty projektu, promująca edukację chłopców i stanowiąca punkt wyjścia dla dalszych działań już  w ramach “Koalicji na rzecz wspierania edukacji antyprzemocowej dla chłopców”.

Bieżące informacje na temat działań w projekcie możecie tez śledzić na Fanpage’u Facebook projektu oraz Fanpage’u Facebook HerStory.

Operatorami Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest Fundacja im. S. Batorego, Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Podaj dalej!
Visit Us On Facebook