SZTAMA W EDUKACJI NA RZECZ ZMIANY

SZTAMA to nowa metody edukacji antyprzemocowej, przeznaczona do zajęć z chłopcami w wieku szkolnym.

Metoda powstała i została rozwinięta w ramach projektu “SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany”. Opracował ją Zespół Programowy złożony z ekspertów/ekspertek  pracujących w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.

Projekt, poza stworzeniem metody zakładał także stworzenie i przeprowadzenie Szkoły Trenerów  Antyprzemocowych SZTAMY – w której przeszkoleni zostali mężczyźni, chcący pracować warsztatowo z chłopakami.

Istotną częścią projektu jest również zebranie i popularyzację dobrych praktyk stosowanych w innych krajach poprzez

  • 5 webinariów tematycznych z osobami realizującymi projekty włączające mężczyzn i chłopców w przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć
  • wydanie publikacji – “Katalogu dobrych praktyk”
  • zorganizowamie konferencji promującej edukację chłopców i stanowiącej punkt wyjścia dla dalszych działań już  w ramach “Koalicji na rzecz wspierania edukacji antyprzemocowej dla chłopców”.

Najważniejsze jest jednak, by warsztaty SZTAMY stały się popularnym narzędziem pracy z młodzieżą.
Zapraszamy do rozmowy o możliwości zorganizowania antyprzemocowych warsztatów dla chłopców w Twojej szkole, świetlicy, w ośrodku kultury!

Napisz do nas: fundacja.herstory@gmail.com

POZNAJ DOBRE PRAKTYKI Z CAŁEGO ŚWIATA

PRZECZYTAJ KATALOG ONLINE:

ŚCIĄGNIJ KATALOG JAKO PDF:

OBEJRZYJ NASZE WEBINARIA:

Galeria z konferencji promującej edukację chłopców i warsztatów budowania “Koalicji na rzecz wspierania edukacji antyprzemocowej dla chłopców” – Wrocław 25.05.2022 r.

Projekt realizowany z dotacji programu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Liderka i inicjatorka projektu: Fundacja HerStory. 

Patronaty/matronaty projektu: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu.

Czas trwania projektu to: 01 stycznia 2021 – 30 czerwca 2022 roku.

Bieżące informacje na temat działań w projekcie możecie tez śledzić na Fanpage’u Facebook projektu oraz Fanpage’u Facebook HerStory.

Operatorami Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest Fundacja im. S. Batorego, Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Podaj dalej!
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube