SZTAMA
W edukacji na rzecz zmiany

Czas trwania projektu: 01 stycznia 2021 – 30 czerwca 2022 roku

SZTAMA to nowa metody edukacji antyprzemocowej, przeznaczona do zajęć z chłopcami w wieku szkolnym.

Metoda powstała i została rozwinięta w ramach projektu “SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany”. Opracował ją Zespół Programowy złożony z ekspertów/ekspertek pracujących w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.

Projekt, poza stworzeniem metody zakładał także stworzenie i przeprowadzenie Szkoły Trenerów Antyprzemocowych SZTAMY – w której przeszkoleni zostali mężczyźni, chcący pracować warsztatowo z chłopakami.

Istotną częścią projektu jest również zebranie i popularyzację dobrych praktyk stosowanych w innych krajach poprzez

+ 5 webinariów tematycznych z osobami realizującymi projekty włączające mężczyzn i chłopców w przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć

+ wydanie publikacji – “Katalogu dobrych praktyk”

+ zorganizowamie konferencji promującej edukację chłopców i stanowiącej punkt wyjścia dla dalszych działań już w ramach “Koalicji na rzecz wspierania edukacji antyprzemocowej dla chłopców”.

Pobierz katalog w formacie PDF

Obejrzyj nasze webinaria

Projekt realizowany z dotacji programu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Liderka i inicjatorka projektu: Fundacja HerStory. 

Bieżące informacje na temat działań w projekcie możecie tez śledzić na Fanpage’u Facebook projektu oraz Fanpage’u Facebook HerStory.

Operatorami Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy jest Fundacja im. S. BatoregoFundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

Matronaty/patronaty:

Matronaty/ patronaty:

+ Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,

+ Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

+ Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu.

Najważniejsze jest jednak, by warsztaty SZTAMY stały się popularnym narzędziem pracy z młodzieżą. Zapraszamy do rozmowy o możliwości zorganizowania antyprzemocowych warsztatów dla chłopców w Twojej szkole, świetlicy, w ośrodku kultury!

Napisz do nas lub skorzystaj z formularza.

Niusy projektu

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content