Siła Wspólnoty
Program wsparcia dla społeczności LGBTQ+

Czas trwania projektu: grudzień 2021 – czerwiec 2023 roku

Siła Wspólnoty to program Fundacji HerStory, wspierający osoby LGBT+ żyjące w Polsce. Zaroponowałyśmy różne, uzupełniające się działania. Osoby zagrożone wykluczeniem znalazły u nas bezpośrednią pomoc, treningi i konsultacje. Pomogłyśmy też w strategicznych miejscach – wzmacniając aktywizm, sojusznictwo i edukując otoczenie.

Program był odpowiedzią na eskalację systemowej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych. Dzięki pozyskanym przez nas funduszom, wszystkie formy wsparcia były bezpłatne.

W ostatnich latach w Polsce znacząco wzrósł poziom dyskryminacji i przemocy, których doświadczają osoby ze społeczności LGBTQ+

W debacie publicznej i przestrzeni publicznej normą stała się szkodliwa propaganda, szkalującą osoby nieheteronormatywne. Odpowiada za to polityka polskich władz i działania części osób reprezentujących środowiska religijne. Skrajnie radykalne grupy i instytucje mają wsparcie rządu oraz wysoko postawionych hierarchów kościelnych.

Osoby LGBTQ+ zmagają się z depresją, myślami samobójczymi, wykluczeniem. Utraciły poczucie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia – w środowisku rodzinnym, zawodowym czy szkolnym. Żyją w stresie, doznają traumatycznych doświadczeń, a przez to dramatycznie pogarsza się ich stan psychofizyczny. Brakuje systematycznego, profesjonalnego i kompleksowego wsparcia oraz polityki ochronnej.

W Fundacji Herstory wierzymy, że każda osoba posiada niezbywalne prawo do godnego i równego traktowania.

Stawiamy na budowanie silnych więzi społecznych opartych na szacunku do różnorodności. Uważamy, że wspieranie społeczności LGBTQ+ nie tylko odpowiada na potrzeby osób nieheteronormatywnych. Jest także czymś, czego potrzebujemy w Polsce jako społeczeństwo wyznające demokratyczne wartości oparte na deklaracji praw człowieka i obywatela. Potrzebujemy działań, które zaangażują otoczenie i pozwolą zminimalizować podziały i nieodwracalne szkody społeczne, które zawsze następują po eskalacji konfliktów i aktach przemocy.

W ramach programu „Siła Wspólnoty” zrealizowałyśmy wsparcie psychologiczne dla osób nieheteronormatywnych dwojakiego rodzaju: w formie krótkoterminowej terapii (do 10 spotkań z psychoterapeutką) lub w formie wsparcia kryzysowego (do 4 sesji z psychoterapeutką) oraz konsultacje antydyskryminacyjne przeznaczone dla kadry pedagogicznej oraz wszystkich tych osób, które chciały omówić swój scenariusz zajęć lub działań z dziećmi i młodzieżą, planują działania antydyskryminacyjne, szukały inspiracji lub porady jak przeciwdziałać homofobii i transfobii w placówce oświatowej, instytucji kultury, projekcie lub społeczności lokalnej, szukały sposobów na wsparcie osób LGBTQ+ w grupach z którymi pracują.

Zorganizowałyśmy również warsztaty pracy z osobami LGBTQ+czyli treningi antydyskryminacyjne poszerzające kompetencje osób pracujących w obszarze socjoterapii, psychoedukacji, wsparcia psychologicznego, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej w zakresie, m.in. zjawiska dyskryminacji i podstawowych pojęć z nim związanych, homofobii, transfobii i ich znaczenia w kontekście społecznym czy skutecznego wsparcia i pomocy dla osób LGBTQ+.

Przeprowadziłyśmy także warsztaty antywypaleniowe dla osób aktywistycznych, które zawodowo bądź w wolnym czasie zajmują się kwestiami związanymi z ochroną i promocją praw człowieka, a w szczególności prawami osób ze społeczności LGBTQ+.

Propozycją dla wszystkich osób, które chciały okazać swoją solidarność były warsztaty na temat sojusznictwa ze społecznością LGBTQ+, podczas których osoby uczestniczące dowiadywały się, jak realnie wspierać, stosując włączającą i empatyczną komunikację, a także jak reagować na homofobię, transfobię i heteroseksizm.

Dla kobiet nieheteroseksualnych z Wrocławia i okolic zorganizowałyśmy cykl warsztatów samoobrony i asertywności WenDo.

W trakcie trwania projektu zaprosiłyśmy osoby eksperckie do cyklu webinarów, podczas których podejmowane były następujące tematy:

Zrealizowałyśmy także 6 webinarów z osobami eksperckimi na tematy istotne dla wsparcia społeczności LGBTQ+:

  • “Osoba LGBTQ w gabinecie psychologicznym i terapeutycznym” z Pixie Frączek
  • “Aktywizm, który wzmacnia” – z Natalią Saratą i Ilajem z Ulex Project
  • “Dobra procedura tranzycji” z Niną Kutą i Antonem Ambroziakiem
  • “Sojusznictwo z osobami LGBTQ+” z Janiną Bąk
  • “Rodzice osób transpłciowych” z Eweliną Negowetti i Piotrem Jaconiem
  • “Sieci wspierające osoby LGBTQ+” z Mają Zabawską

W webinarach osoby uczestniczące brały udział na żywo,  ale wszystkie nagrania dostępne są także na naszym kanale Youtube na jednej playliście. 

Wszystkie działania i wydarzenia były bezpłatne.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Liderka i inicjatorka projektu: Fundacja HerStory.
Partnerka: Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu.

Matro/patro/transo/tęczo/naty:

Matro/patro/ transo/tęczo/naty:

+ Miłość Nie Wyklucza

+ Towarzystwo Edukacji Antydyksryminacyjnej

+ Trans-Fuzja

+ Stowarzyszenie Tolerado

+ Grupa Stonewall

+ Kultura Równości

Niusy projektu

Siła Wspólnoty to program Fundacji HerStory, wspierający osoby LGBT+ żyjące w Polsce. Proponujemy różne, uzupełniające się działania. Osoby zagrożone wykluczeniem znajdą u nas bezpośrednią pomoc, treningi i konsultacje. Pomagamy też w strategicznych miejscach – wzmacniamy aktywizm, sojusznictwo, edukujemy otoczenie. Odpowiadamy na eskalację systemowej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych. Dzięki pozyskanym przez nas funduszom, wszystkie formy wsparcia są bezpłatne.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne projektu, które odbędzie się 23.02.2022 roku o godz. 13.00 online przez Zoom. Tam opowiemy więcej o przewidzianych formach wsparcia, podyskutujemy o wspólnocie z ciekawymi osobami eksperckimi i otworzymy rekrutację na pierwsze warsztaty.

ZAPISY NA SPOTKANIE PRZEZ FORMULARZ W LINKU

https://forms.gle/VxJuugrAKTCMWNDD8

W ostatnich latach w Polsce znacząco wzrósł poziom dyskryminacji i przemocy, których doświadczają osoby ze społeczności LGBTQ+. W debacie publicznej i przestrzeni publicznej normą stała się szkodliwa propaganda, szkalującą osoby nieheteronormatywne. Odpowiada za to polityka polskich władz i działania części osób reprezentujących środowiska religijne. Skrajnie radykalne grupy i instytucje mają wsparcie rządu oraz wysoko postawionych hierarchów kościelnych.

Osoby LGBTQ+ zmagają się z depresją, myślami samobójczymi, wykluczeniem. Utraciły poczucie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia – w środowisku rodzinnym, zawodowym czy szkolnym. Żyją w stresie, doznają traumatycznych doświadczeń, a przez to dramatycznie pogarsza się ich stan psychofizyczny. Brakuje systematycznego, profesjonalnego i kompleksowego wsparcia oraz polityki ochronnej.

W Fundacji Herstory wierzymy, że każda osoba posiada niezbywalne prawo do godnego i równego traktowania. Stawiamy na budowanie silnych więzi społecznych opartych na szacunku do różnorodności. Uważamy, że wspieranie społeczności LGBTQ+ nie tylko odpowiada na potrzeby osób nieheteronormatywnych. Jest także czymś, czego potrzebujemy w Polsce jako społeczeństwo wyznające demokratyczne wartości oparte na deklaracji praw człowieka i obywatela. Potrzebujemy działań, które zaangażują otoczenie i pozwolą zminimalizować podziały i nieodwracalne szkody społeczne, które zawsze następują po eskalacji konfliktów i aktach przemocy.

W projekcie „Siła Wspólnoty” przygotowa_śmy różne sposoby pomocy i edukacji.

Planujemy wsparcie psychologiczne dla osób nieheteronormatywnych dwojakiego rodzaju: w formie krótkoterminowej terapii (do 10 spotkań z psychoterapeutką) lub w formie wsparcia kryzysowego (do 4 sesji z psychoterapeutką) oraz konsultacje antydyskryminacyjne przeznaczone dla kadry pedagogicznej oraz wszystkich tych, którzy i które chcą omówić swój scenariusz zajęć lub działań z dziećmi i młodzieżą, planują działania antydyskryminacyjne, szukają inspiracji lub porady jak przeciwdziałać homofobii i transfobii w placówce oświatowej, instytucji kultury, projekcie lub społeczności lokalnej, szukają sposobów na wsparcie osób LGBTQ+ w grupach z którymi pracują.

Odbędą się również warsztaty pracy z osobami LGBTQ+ – treningi antydyskryminacyjne poszerzające kompetencje osób pracujących w obszarze socjoterapii, psychoedukacji, wsparcia psychologicznego, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej w zakresie, m.in. zjawiska dyskryminacji i podstawowych pojęć z nim związanych, homofobii, transfobii i ich znaczenia w kontekście społecznym czy skutecznego wsparcia i pomocy dla osób LGBTQ+.

Warsztaty antywypaleniowe dla osób aktywistycznych, które zawodowo bądź w wolnym czasie zajmują się kwestiami związanymi z ochroną i promocją praw człowieka, a w szczególności prawami osób ze społeczności LGBTQ+.

Dla wszystkich, którzy chcą okazać swoją solidarność – warsztaty na temat sojusznictwa ze społecznością LGBTQ+, podczas których osoby uczestniczące dowiedzą się jak realnie wspierać, stosując włączającą i empatyczną komunikację, a także jak reagować na homofobię, transfobię i heteroseksizm.

Dla kobiet nieheteroseksualnych z Wrocławia i okolic – cykl warsztatów samoobrony i asertywności WenDo.

W trakcie trwania projektu zaprosimy osoby eksperckie do cyklu webinarów, podczas których będziemy podejmować temat sojusznictwa ze społecznością LGBTQ+; specyfiki pracy psychologicznej z osobami ze społeczności LGBTQ+, wypalenia w aktywizmie na rzecz praw osób ze społeczności LGBTQ+, (nie)widzialności kobiet nieheteroseksualnych w ruchu LGBTQ+ oraz polskiego aktywizmu na rzecz osób transpłciowych. Webinary będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Wszelkie planowane przez działania i wydarzenia są bezpłatne.
Jest to możliwe dzięki temu, że projekt “Siła Wspólnoty – program wsparcia dla społeczności LGBTQ+” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego z Funduszy EOG.
Liderka i inicjatorka projektu: Fundacja HerStory.
Partnerka: Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu.

Matro/patro/transo/tęczo/naty:
Miłość Nie Wyklucza
Towarzystwo Edukacji Antydyksryminacyjnej
Trans-Fuzja
Stowarzyszenie Tolerado
Grupa Stonewall
Kultura Równości

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content