Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności”

Pobierz i przeczytaj naszą nową publikację, wieńczącą badanie, w którym nastoletni chłopacy opowiedzieli o swoich przekonaniach, aspiracjach, emocjach. Autorkami raportu są badaczki dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz. Raport można pobrać, klikając w poniższy obrazek (plik pdf, 2,5 MB).

W tym roku poświęcamy maximum uwagi NASTOLETNIM CHŁOPAKOM. Jeśli chcemy tworzyć dla nich skuteczną edukację równościową, to najpierw posłuchajmy ich głosu!

CO JEST W PUBLIKACJI?

1. Co wpływa na chłopaków i ich doświadczenia?

Poniżej najważniejsze czynniki, które w raporcie są zebrane, opisane i pogrupowane w trzy główne wymiary:
specyfika dojrzewania | rozwój psychospołeczny nastolatka | funkcje emocji w procesie wtórnej socjalizacji | kontekst szkoły oraz przytłoczenia liczbą obowiązków | relacje rówieśnicze w szkole a dziewczyny | brak zaufania do pomocy psychologiczno-pedagogicznej | kapitalizm i patriarchalna męskość | social media i cyberprzemoc | fenomen siłowni

2. Portret chłopaka.

Wsłuchiwałyśmy się w aspiracje, dążenia, codzienne doświadczenia i trudności badanych po to, by opowiedzieć o tym, „kim są” nastoletni chłopacy, do których chcemy budować przekaz równościowy. Oddajemy im głos, pokazujemy system wartości, nie oceniamy, tylko próbujemy zrozumieć, z czym się mierzą, na co zwracają uwagę, jak wyglądają relacje zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami.

3. O dyskryminacji rówieśniczej.

Opisujemy czynniki i mechanizmy, wpływające na to, że chłopacy:

 • angażują się w zatrzymanie przemocy rówieśniczej
 • są bierni, mają trudność ze zidentyfikowaniem sytuacji przemocowych
 • inicjują, przyłączają się albo przyzwalają na przemoc.

4. Wnioski, czyli co zrobić?

Czwarty, ostatni rozdział, pełniący funkcję podsumowania, stanowi zbiór rekomendacji do pracy edukacyjnej z nastoletnimi chłopakami w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji rówieśniczej. Zebrana lista wskazówek stanowi bezpośredni rezultat badania, którego cel został na początku zdefiniowany jako praktyczny/wdrożeniowy.

Raport można odbierać u nas bezpłatnie we Wrocławiu w formie drukowanej (do wyczerpania nakładu, w liczbie jednego egzemplarza na osobę).
Prosimy w tej sprawie o kontakt: a.paluszkiewicz@fundacjaherstory.org

POLECAMY SIĘ DO:

 • rozmów o tym, jak nagłośnić temat
 • wspólnych projektów antydyskryminacyjnych
 • prowadzenia warsztatów, spotkań i webinarów
 • rozmów o współfinansowaniu dodruków
 • działań lobbyingowych na rzecz lepszej edukacji

I WSPIERANIA NAS NA PATRONITE, byśmy mogły kontynuować działania!

Dzięki Tobie możemy dotrzeć z wiedzą o dobrej edukacji antyprzemocowej dla nastoletnich chłopaków do:

 • szkół
 • samorządów
 • ministerstw
 • osób edukujących
 • rodziców.

PS. (Już niebawem) będzie można obejrzeć nagrania z paneli eksperckich z premiery raportu na wydarzeniu: KONFERENCJA: Zmiany wzorców męskości – jak włączać w równość chłopaków i mężczyzn? | Wrocław

Podaj dalej!

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content