Wsparcie interwencyjne
dla osób zaangażowanych w pomoc Ukrainie

Czas trwania projektu: 05-07/2022

Działanie zrealizowałyśmy w ramach naszej inicjatywy Centrum Wsparcia Aktywistycznego (odnośnik) dzięki otrzymaniu mikro grantu od Humanity in Action Polska https://uprzedzuprzedzenia.org/en/ . Chodziło o wsparcie tych osób, które po 24/02/2022 włączyły się w oddolne działania na rzecz pomocy humanitarnej osobom szukającym w Polsce schronienia przed wojną w Ukrainie, jak i przebywającym na terenie Ukrainy. Postawiłyśmy na sesje relaksacyjne – zajęcia jogowo-oddechowe, warsztaty antystresowe metodą Lowena oraz pakiet godzin interwencyjnego wsparcia psychologicznego.

Skip to content