Siła Wspólnoty
Program wsparcia dla społeczności LGBTQ+

Czas trwania projektu: grudzień 2021 – czerwiec 2023 roku

Siła Wspólnoty to program Fundacji HerStory, wspierający osoby LGBT+ żyjące w Polsce. Zaroponowałyśmy różne, uzupełniające się działania. Osoby zagrożone wykluczeniem znalazły u nas bezpośrednią pomoc, treningi i konsultacje. Pomogłyśmy też w strategicznych miejscach – wzmacniając aktywizm, sojusznictwo i edukując otoczenie.

Program był odpowiedzią na eskalację systemowej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych. Dzięki pozyskanym przez nas funduszom, wszystkie formy wsparcia były bezpłatne.

W ostatnich latach w Polsce znacząco wzrósł poziom dyskryminacji i przemocy, których doświadczają osoby ze społeczności LGBTQ+

W debacie publicznej i przestrzeni publicznej normą stała się szkodliwa propaganda, szkalującą osoby nieheteronormatywne. Odpowiada za to polityka polskich władz i działania części osób reprezentujących środowiska religijne. Skrajnie radykalne grupy i instytucje mają wsparcie rządu oraz wysoko postawionych hierarchów kościelnych.

Osoby LGBTQ+ zmagają się z depresją, myślami samobójczymi, wykluczeniem. Utraciły poczucie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia – w środowisku rodzinnym, zawodowym czy szkolnym. Żyją w stresie, doznają traumatycznych doświadczeń, a przez to dramatycznie pogarsza się ich stan psychofizyczny. Brakuje systematycznego, profesjonalnego i kompleksowego wsparcia oraz polityki ochronnej.

W Fundacji Herstory wierzymy, że każda osoba posiada niezbywalne prawo do godnego i równego traktowania.

Stawiamy na budowanie silnych więzi społecznych opartych na szacunku do różnorodności. Uważamy, że wspieranie społeczności LGBTQ+ nie tylko odpowiada na potrzeby osób nieheteronormatywnych. Jest także czymś, czego potrzebujemy w Polsce jako społeczeństwo wyznające demokratyczne wartości oparte na deklaracji praw człowieka i obywatela. Potrzebujemy działań, które zaangażują otoczenie i pozwolą zminimalizować podziały i nieodwracalne szkody społeczne, które zawsze następują po eskalacji konfliktów i aktach przemocy.

W ramach programu „Siła Wspólnoty” zrealizowałyśmy wsparcie psychologiczne dla osób nieheteronormatywnych dwojakiego rodzaju: w formie krótkoterminowej terapii (do 10 spotkań z psychoterapeutką) lub w formie wsparcia kryzysowego (do 4 sesji z psychoterapeutką) oraz konsultacje antydyskryminacyjne przeznaczone dla kadry pedagogicznej oraz wszystkich tych osób, które chciały omówić swój scenariusz zajęć lub działań z dziećmi i młodzieżą, planują działania antydyskryminacyjne, szukały inspiracji lub porady jak przeciwdziałać homofobii i transfobii w placówce oświatowej, instytucji kultury, projekcie lub społeczności lokalnej, szukały sposobów na wsparcie osób LGBTQ+ w grupach z którymi pracują.

Zorganizowałyśmy również warsztaty pracy z osobami LGBTQ+czyli treningi antydyskryminacyjne poszerzające kompetencje osób pracujących w obszarze socjoterapii, psychoedukacji, wsparcia psychologicznego, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej w zakresie, m.in. zjawiska dyskryminacji i podstawowych pojęć z nim związanych, homofobii, transfobii i ich znaczenia w kontekście społecznym czy skutecznego wsparcia i pomocy dla osób LGBTQ+.

Przeprowadziłyśmy także warsztaty antywypaleniowe dla osób aktywistycznych, które zawodowo bądź w wolnym czasie zajmują się kwestiami związanymi z ochroną i promocją praw człowieka, a w szczególności prawami osób ze społeczności LGBTQ+.

Propozycją dla wszystkich osób, które chciały okazać swoją solidarność były warsztaty na temat sojusznictwa ze społecznością LGBTQ+, podczas których osoby uczestniczące dowiadywały się, jak realnie wspierać, stosując włączającą i empatyczną komunikację, a także jak reagować na homofobię, transfobię i heteroseksizm.

Dla kobiet nieheteroseksualnych z Wrocławia i okolic zorganizowałyśmy cykl warsztatów samoobrony i asertywności WenDo.

W trakcie trwania projektu zaprosiłyśmy osoby eksperckie do cyklu webinarów, podczas których podejmowane były następujące tematy:

Zrealizowałyśmy także 6 webinarów z osobami eksperckimi na tematy istotne dla wsparcia społeczności LGBTQ+:

  • “Osoba LGBTQ w gabinecie psychologicznym i terapeutycznym” z Pixie Frączek
  • “Aktywizm, który wzmacnia” – z Natalią Saratą i Ilajem z Ulex Project
  • “Dobra procedura tranzycji” z Niną Kutą i Antonem Ambroziakiem
  • “Sojusznictwo z osobami LGBTQ+” z Janiną Bąk
  • “Rodzice osób transpłciowych” z Eweliną Negowetti i Piotrem Jaconiem
  • “Sieci wspierające osoby LGBTQ+” z Mają Zabawską

W webinarach osoby uczestniczące brały udział na żywo,  ale wszystkie nagrania dostępne są także na naszym kanale Youtube na jednej playliście. 

Wszystkie działania i wydarzenia były bezpłatne.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Liderka i inicjatorka projektu: Fundacja HerStory.
Partnerka: Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu.

Matro/patro/transo/tęczo/naty:

Matro/patro/ transo/tęczo/naty:

+ Miłość Nie Wyklucza

+ Towarzystwo Edukacji Antydyksryminacyjnej

+ Trans-Fuzja

+ Stowarzyszenie Tolerado

+ Grupa Stonewall

+ Kultura Równości

Niusy projektu

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content