Siła Wspólnoty
Program wsparcia dla społeczności LGBTQ+

Czas trwania projektu: grudzień 2021 – maj 2023 roku

Siła Wspólnoty to program Fundacji HerStory, wspierający osoby LGBT+ żyjące w Polsce. Proponujemy różne, uzupełniające się działania. Osoby zagrożone wykluczeniem znajdą u nas bezpośrednią pomoc, treningi i konsultacje. Pomagamy też w strategicznych miejscach – wzmacniamy aktywizm, sojusznictwo, edukujemy otoczenie.

Odpowiadamy na eskalację systemowej przemocy wobec osób nieheteronormatywnych. Dzięki pozyskanym przez nas funduszom, wszystkie formy wsparcia są bezpłatne.

W ostatnich latach w Polsce znacząco wzrósł poziom dyskryminacji i przemocy, których doświadczają osoby ze społeczności LGBTQ+

W debacie publicznej i przestrzeni publicznej normą stała się szkodliwa propaganda, szkalującą osoby nieheteronormatywne. Odpowiada za to polityka polskich władz i działania części osób reprezentujących środowiska religijne. Skrajnie radykalne grupy i instytucje mają wsparcie rządu oraz wysoko postawionych hierarchów kościelnych.

Osoby LGBTQ+ zmagają się z depresją, myślami samobójczymi, wykluczeniem. Utraciły poczucie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia – w środowisku rodzinnym, zawodowym czy szkolnym. Żyją w stresie, doznają traumatycznych doświadczeń, a przez to dramatycznie pogarsza się ich stan psychofizyczny. Brakuje systematycznego, profesjonalnego i kompleksowego wsparcia oraz polityki ochronnej.

W Fundacji Herstory wierzymy, że każda osoba posiada niezbywalne prawo do godnego i równego traktowania.

Stawiamy na budowanie silnych więzi społecznych opartych na szacunku do różnorodności. Uważamy, że wspieranie społeczności LGBTQ+ nie tylko odpowiada na potrzeby osób nieheteronormatywnych. Jest także czymś, czego potrzebujemy w Polsce jako społeczeństwo wyznające demokratyczne wartości oparte na deklaracji praw człowieka i obywatela. Potrzebujemy działań, które zaangażują otoczenie i pozwolą zminimalizować podziały i nieodwracalne szkody społeczne, które zawsze następują po eskalacji konfliktów i aktach przemocy.

Planujemy wsparcie psychologiczne dla osób nieheteronormatywnych dwojakiego rodzaju: w formie krótkoterminowej terapii (do 10 spotkań z psychoterapeutką) lub w formie wsparcia kryzysowego (do 4 sesji z psychoterapeutką) oraz konsultacje antydyskryminacyjne przeznaczone dla kadry pedagogicznej oraz wszystkich tych, którzy i które chcą omówić swój scenariusz zajęć lub działań z dziećmi i młodzieżą, planują działania antydyskryminacyjne, szukają inspiracji lub porady jak przeciwdziałać homofobii i transfobii w placówce oświatowej, instytucji kultury, projekcie lub społeczności lokalnej, szukają sposobów na wsparcie osób LGBTQ+ w grupach z którymi pracują.

Odbędą się również warsztaty pracy z osobami LGBTQ+ – treningi antydyskryminacyjne poszerzające kompetencje osób pracujących w obszarze socjoterapii, psychoedukacji, wsparcia psychologicznego, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej w zakresie, m.in. zjawiska dyskryminacji i podstawowych pojęć z nim związanych, homofobii, transfobii i ich znaczenia w kontekście społecznym czy skutecznego wsparcia i pomocy dla osób LGBTQ+.

Warsztaty antywypaleniowe dla osób aktywistycznych, które zawodowo bądź w wolnym czasie zajmują się kwestiami związanymi z ochroną i promocją praw człowieka, a w szczególności prawami osób ze społeczności LGBTQ+.

Dla wszystkich, którzy chcą okazać swoją solidarność – warsztaty na temat sojusznictwa ze społecznością LGBTQ+, podczas których osoby uczestniczące dowiedzą się jak realnie wspierać, stosując włączającą i empatyczną komunikację, a także jak reagować na homofobię, transfobię i heteroseksizm.

Dla kobiet nieheteroseksualnych z Wrocławia i okolic – cykl warsztatów samoobrony i asertywności WenDo.

W trakcie trwania projektu zaprosimy osoby eksperckie do cyklu webinarów, podczas których będziemy podejmować temat sojusznictwa ze społecznością LGBTQ+; specyfiki pracy psychologicznej z osobami ze społeczności LGBTQ+, wypalenia w aktywizmie na rzecz praw osób ze społeczności LGBTQ+, (nie)widzialności kobiet nieheteroseksualnych w ruchu LGBTQ+ oraz polskiego aktywizmu na rzecz osób transpłciowych. Webinary będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Wszelkie planowane przez działania i wydarzenia są bezpłatne.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Liderka i inicjatorka projektu: Fundacja HerStory.
Partnerka: Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu.

Matro/patro/transo/tęczo/naty:

Matro/patro/ transo/tęczo/naty:

+ Miłość Nie Wyklucza

+ Towarzystwo Edukacji Antydyksryminacyjnej

+ Trans-Fuzja

+ Stowarzyszenie Tolerado

+ Grupa Stonewall

+ Kultura Równości

Niusy projektu

Skip to content