Rainbow Empowerment
Program wsparcia dla osób aktywistycznych i pracujących ze społecznością LGBTQ+

Czas trwania projektu: 10/2021 – 07/2022

Program powstał by spełnić rosnące potrzeby na wsparcie kompetencyjne i wzmacniające społeczności LGBTQ+, środowiska prywatnego i zawodowego dookoła osób LGBTQ+, a także osób pracujących z tą społecznością. Przeprowadziłysmy szereg warsztatów edukacyjnych, dzięki którym odbiorcy i odbiorczynie poznali/ły znaczenia uwarunkowań́ zewnętrznych, generujących dodatkowe trudności w funkcjonowaniu osób LGBTQ+ w systemie społecznym. Program wsparł też aktywistki i aktywistów pracujących dla społeczności LGBTQ+.

Warsztaty z projektu Rainbow Empowerment odbywały się w pierwszym półroczu 2022 roku. Wzmocniłyśmy 3 obszary, które postrzegamy jako kluczowe, dla dobrostanu społeczności osób LGBTQ+:

+ Obszar pomocy i wsparcia, przede wszystkim terapeutycznego i psychologicznego, gdzie coraz częściej zauważa się specyficzną sytuację i potrzeby osób nieheteronormatywnych.

+ Obszar aktywizmu na rzecz tęczowej społeczności, równości w Polsce i praw człowieka, gdzie od kilku lat widzimy wzmożoną aktywności, ale też tendencję do wypalania się i frustracji.

+ Obszar sojusznictwa, którego uruchomienie i rozwój jest kluczowe dla przyszłość równych praw w naszym kraju.

Zrealizowane działania:

Warsztaty pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+

Celem warsztatów było zweryfikowanie przekonań na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej. Były to treningi antydyskryminacyjne poszerzające kompetencje osób pracujących w obszarze socjoterapii, psychoedukacji, edukacji szkolnej, wsparcia psychologicznego, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej w zakresie:

  • zjawiska dyskryminacji i podstawowych pojęć z nim związanych
  • homofobii, transfobii i ich znaczenia w kontekście społecznym
  • wpływu stresu mniejszościowego na funkcjonowanie w relacjach społecznych 
  • specyfiki pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+ w Polsce
  • skutecznego wsparcia i pomocy dla osób LGBTQ+ 
  • zjawiska dyskryminacji i podstawowych pojęć z nim związanych
  • homofobii, transfobii i ich znaczenia w kontekście społecznym
  • wpływu stresu mniejszościowego na funkcjonowanie w relacjach społecznych 
  • specyfiki pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+ w Polsce
  • skutecznego wsparcia i pomocy dla osób LGBTQ+ 

Warsztaty Antywypaleniowe Dla Aktywistek i Aktywistów 

Ten warsztat był po to, by zadbać o dobrostan psychoemocjonalny osób, które zawodowo bądź w wolnym czasie zajmują się kwestiami związanymi z ochroną i promocją praw człowieka, a w szczególności prawami osób ze społeczności LGBT+. Warsztat stworzył przestrzeń do badania i eksplorowania osobistego stanu psychofizycznego, wypracowania strategii zrównoważonego aktywizmu, standardów pracy w grupach opartych o dbanie o dobrostan psychoemocjonalny i wzajemne wsparcie. Chodziło o to, by wesprzeć osoby pracujące aktywistycznie tak, aby działania na rzecz wspólnego dobra mogły trwać dłużej i efektywniej, przede wszystkim bez narażenia ich zdrowia psychofizycznego. 

Warsztaty Na Temat Sojusznictwa Ze Społecznością LGBTQ+ 

Narastająca fala nienawiści w formie przemocy nie tylko werbalnej, ale także coraz częściej fizycznej skierowanej w stronę osób ze społeczności LGBTQ+, mobilizuje bardzo wiele osób spoza tej grupy do działania. Nie wszyscy jednak wiedzą na czym polega prawdziwie, wspierające sojusznictwo. Celem warsztatów było to, by osoby uczestniczące dowiedziały się jak realnie wspierać, stosując włączającą i empatyczną komunikację, a także jak reagować na homofobię, transfobię i heteroseksizm. Warsztaty nauczyły też, czego nie mówić i jakich błędów nie popełniać, by nie wzmacniać lęku i poczucia osamotnienia lub niezrozumienia u osób ze społeczności LGBTQ+. 

Otrzymałysmy aż 124 zgłoszenia do uczestnictwa w programie.

Ostatecznie przeprowadziłyśmy pięć dwudniowych i dwa jednodniowe warsztaty, podczas których przeszkolonych zostało 67 osób. Zapytałyśmy je o wrażenia z zajęć, ale nie tylko! Co powidziały nam osoby uczestniczące w warsztatach Rainbow Empowerment?

Lubicie nasze metody pracy
"Przy spotkaniach online utrzymanie uwagi przez więcej niż 20 minut to zapomnij a tu szło bez problemu "

"Ciekawe formy przekazywania informacji. Fajna integracja."

"Bezpiecznie, wspierająco, otwarcie, ze zrozumieniem człowieka"
Cenicie wiedzę ale i klimat, w jakim się ją podaje
"Wspaniała atmosfera, ciekawa treść warsztatu, kompetentne i życzliwe prowadzące."

"Dwa dni z Idealną równowagą między teorią i doświadczeniem. Dobra atmosfera."

"Merytorycznie. Przyjaźnie."
Warto uczy o świecie i potrzebach osób LGBTQ+
"Warsztat pozwolił mi wzmocnić podstawę otwartości, akceptacji i wsparcia. Dzięki niemu mam poczucie, że bardziej rozumiem problemy z jakimi mierzą się osoby ze społeczności LGBTQ+ i mogę je efektywniej wspierać."

"Niesamowita dawka wiedzy, motywacji i nowych perspektyw, które pozwalają się rozwijać. Trzeba więcej takich warsztatów"

Zadałyśmy pytanie: "co Twoim zdaniem mogłoby się przyczynić do poprawy sytuacji społeczności LGBTQ+ w Polsce?"

Większość z Was w odpowiedzi wskazała na różne formy edukacji! Wśród odpowiedzi często pojawiała się także potrzeba zmian politycznych, zmian prawa i szerokiej reprezentacji osób LGBTQ+ w przestrzeni publicznej.

Dziękujemy Wam za udział w projekcie i dzielenie się z nami myślami i obserwacjami w ankietach – nie wahajcie się polecać nas innym osobom, razem możemy być zmianą w edukacji i na innych polach!

Dzięki wsparciu
U.S. Embassy Warsaw
wszystkie zajęcia były bezpłatne.

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content