Rainbow Empowerment (druga edycja)
Program wsparcia dla osób aktywistycznych i pracujących ze społecznością LGBTQ+

Napis z nazwą projektu Rainbow Empowerment 2

Czas trwania projektu: 12/2023 – 07/2024

Program powstał by spełnić rosnące potrzeby na wsparcie kompetencyjne i wzmacniające społeczności LGBTQ+, środowiska prywatnego i zawodowego dookoła osób LGBTQ+, a także osób pracujących z tą społecznością. Planujemy warsztaty edukacyjne, dzięki którym odbiorcy i odbiorczynie poznają znaczenie uwarunkowań́ zewnętrznych, generujących dodatkowe trudności w funkcjonowaniu osób LGBTQ+ w systemie społecznym.

Warsztaty z projektu Rainbow Empowerment odbędą się w pierwszym półroczu 2024 roku. Wzmocnimy 3 obszary, które postrzegamy jako kluczowe, dla dobrostanu społeczności osób LGBTQ+:

+ Obszar pomocy i wsparcia, przede wszystkim terapeutycznego i psychologicznego, gdzie coraz częściej zauważa się specyficzną sytuację i potrzeby osób nieheteronormatywnych.

+ Obszar kontaktu z osobami studiującymi na uczelniach wyższych we Wrocławiu. 

+ Obszar sojusznictwa, którego uruchomienie i rozwój jest kluczowe dla przyszłość równych praw w naszym kraju.

Planowane działania:

Warsztaty pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+

Celem warsztatów jest zweryfikowanie przekonań na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej. Są to treningi antydyskryminacyjne poszerzające kompetencje osób pracujących w obszarze socjoterapii, psychoedukacji, edukacji szkolnej, wsparcia psychologicznego, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej w zakresie:

  • zjawiska dyskryminacji i podstawowych pojęć z nim związanych
  • homofobii, transfobii i ich znaczenia w kontekście społecznym
  • wpływu stresu mniejszościowego na funkcjonowanie w relacjach społecznych 
  • specyfiki pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+ w Polsce
  • skutecznego wsparcia i pomocy dla osób LGBTQ+ 
  • zjawiska dyskryminacji i podstawowych pojęć z nim związanych
  • homofobii, transfobii i ich znaczenia w kontekście społecznym
  • wpływu stresu mniejszościowego na funkcjonowanie w relacjach społecznych 
  • specyfiki pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+ w Polsce
  • skutecznego wsparcia i pomocy dla osób LGBTQ+ 

Warsztaty sojusznictwa z osobami LGBTQ+ 

Narastająca fala nienawiści w formie przemocy nie tylko werbalnej, ale także coraz częściej fizycznej skierowanej w stronę osób ze społeczności LGBTQ+, mobilizuje bardzo wiele osób spoza tej grupy do działania. Nie wszyscy jednak wiedzą na czym polega prawdziwie, wspierające sojusznictwo. Celem warsztatów jest to, by osoby uczestniczące dowiedziały się jak realnie wspierać, stosując włączającą i empatyczną komunikację, a także jak reagować na homofobię, transfobię i heteroseksizm. Warsztaty uczą też, czego nie mówić i jakich błędów nie popełniać, by nie wzmacniać lęku i poczucia osamotnienia lub niezrozumienia u osób ze społeczności LGBTQ+. 

Dzięki wsparciu
U.S. Embassy Warsaw
wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content