Pomoc psychospołeczna i prawna
osobom doświadczającym przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej

Czas trwania projektu: 01-12/2024

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy. Z uwagi na zmiany migracyjne obejmujemy nim osoby nie tylko z Polski (mieszkające we Wrocławiu), ale również osoby, które pojawiły się we Wrocławiu po wyborach w Białorusi w 2020 oraz w wyniku wojny w Ukrainie.

W ramach projektu planujemy przeprowadzić łącznie 7 warsztatów samoobrony i asertywności WenDo dla kobiet i dziewcząt oraz 3 wspierających warsztatów antyprzemocowych Sztama dla chłopców w wieku szkolnym.

Dodatkowo zapewnimy 100 godzin wsparcia psychologicznego w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim w postaci konsultacji indywidualnych.

Głównym celem projektu jest prewencja przemocy, którą wykonujemy przede wszystkim przez edukację, nie tylko przez wsparcie bezpośrednie.

Innowacyjnym podejściem jest dla nas objęciem prewencją również grupy chłopców ponieważ wierzymy, że zmiana ich postaw i wzorców pozwoli w dalszej perspektywie
zminimalizować przemoc w relacjach i przemoc rówieśniczą. Duży nacisk kładziemy w tym projekcie nie tylko na pomoc i wsparcie dorosłych kobiet lecz również chłopcom i dziewczynom w wieku szkolnym. Nasze warsztaty pomagają szerzyć wiedzę i zrozumienie na temat dynamiki przemocy, uzależnienia i współuzależnienia, co w dalszej perspektywie ma za zadanie zwiększyć ochronę przed tymi doświadczeniami dla osób dorosłych i dzieci.

Naszymi działaniami zatem wzmacaniamy osoby uczestniczące w warsztatach i terapiach krótkoterminowych w przeciwdziałaniu i reagowaniu na przemoc a także w przypadku osób z Ukrainy pomagamy w procesowaniu traumy wojennej

 

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content