Edukacja na rzecz dialogu społecznego
Education for social dialogue

Projekt miał 4 główne cele:

1) Nabycie innowacyjnych metod edukacyjnych i udoskonalenie programów szkoleniowych nastawionych na przeciwdziałanie wykluczeniu.

2) Rozwój i zdobycie umiejętności z zakresu edukacji psycho-społecznej w kontekście wspierania budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspierania rozwoju aktywności obywatelskiej.

3) Stworzenie nowych programów edukacyjnych i nabycie umiejętności edukacyjnych w obszarze budowania dialogu społecznego i przeciwdziałania fragmentacji.

4) Wzmocnienie międzynarodowej sieci Fundacji i otworzenie nowych ścieżek rozwoju na poziomie Europejskim dla edukatorów i beneficjentów Fundacji.

W ramach projektu zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane mobilności. Wszystkie cele określone w aplikacji zostały zrealizowane.

Wysłałyśmy 26 osób do organizacji partnerskiej w Hiszpanii (Associació Col·lectiu Eco-Actiu) na kursy o następującej tematyce:

1) Psycho-emotional education for civil engagement

2) Psycho-social resilience and safeguarding in education

3) Transformative Collaboration

4) Strategy in Civil Society creation

5) Collaboration and leadership in organising

6) Psycho-social skills for building social dialogue

Oraz kursy trenerskie:

7) Psycho-emotional education for civil engagement – training of trainers,

8) Integral Organising – training for trainers

W rezultacie, nasze programy edukacyjne są bogatsze o nowe, elastyczne i kreatywne narzędzia i metodologie i lepiej odpowiadają na potrzeby uczących się, stały się bardziej dostępne dla szerszego grona odbiorc_. Nasze osoby edukatorskie są w stanie lepiej uwzględniać różnorodność kulturową i doświadczenia edukacyjne osób uczących się.

Dobrostan psychiczny i umiejętności emocjonalne naszych osób edukatorskich i beneficjenckich wzrosły.

Nasza międzynarodowa sieć współpracy rozszerzyła się i mamy nowe możliwości wymiany doświadczeń i narzędzi z osobami edukatorskimi z całej Europy.

 Skip to content