Chłopaki
na rzecz równości

Czas trwania projektu: listopad 2022 – styczeń 2024 roku

„Chłopaki na rzecz równości”, był projektem edukacyjno-badawczym. 

Zajęcie się chłopakami wynikało z naszego przekonania, że tylko w taki sposób możemy dokonać prawdziwej, systemowej zmiany.

Istnieje wiele inicjatyw, programów i działań podejmowanych na poziomie krajowym i lokalnym w kierunku przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, jednak większość tych inicjatyw skupia swoje działania na dziewczynach i kobietach, lub zajmuje się pomocą osobom doświadczającym przemocy. Celem projektu było kompleksowe podejście do tematu edukacji.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU:

Pobierz i przeczytaj publikację wieńczącą projekt „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności. Wskazówki dla edukacji równościowej”. Autorkami raportu są badaczki dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz. Raport można pobrać, klikając w poniższy obrazek (plik pdf, 2,5 MB).

Dowiedz się więcej o tym, co myślą nastoletni chłopacy, jak wygląda praca z nimi, jak przebiegało tworzenie raportu oraz praca w naszym projekcie! Na jednej playliście YouTube znajdziesz wszystkie materiały wideo, które powstały w projekcie, w tym:

– wystąpienia z konferencji  podsumowującej projekt: „Zmiany wzorców męskości – jak włączać równość chłopaków i mężczyzn”,

– Q&A z badaczkami i autorkami raportu na temat rekomendacji do pracy równościowej z chłopakami w polskich szkołach. 

Z naszej obserwacji wynika, że przemoc rówieśnicza to coraz silniej narastający problem ostatnich lat. Jeden czynnik utrwalający kulturę przemocy pozostaje zawsze wspólny i wysuwa się na prowadzenie – gender, czyli płeć społeczno-kulturowa.

Problemem, na który odpowiada ten projekt, jest luka w podejściu do tworzenia narzędzi edukacji antyprzemocowej. Aktualnie programy edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej uwzględniają perspektywę gender głównie w odniesieniu do dziewcząt i kobiet, tylko powierzchownie (jeśli w ogóle) dotykając kwestii związanych z toksycznymi wzorcami męskości.

Potrzebę realizacji tego projektu zidentyfikowałyśmy przede wszystkim wsłuchując się w głosy
nastoletnich uczestniczek naszych warsztatów WenDo. Nastolatki bardzo wyraźnie odczuwają i zauważają podwójne standardy traktowania chłopców i dziewcząt. To one pytały nas, dlaczego uczymy ich asertywności i samoobrony, a nie uczymy chłopaków niestosowania przemocy i wyrażania pełnego spektrum emocji.

Często słyszymy na warsztatach, że nastolatki mało rozmawiają między sobą o swoich doświadczeniach.

Publikacja dr hab. Iwony Chmury-Rutkowskiej, „Być dziewczyną być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży” (2019), potwierdza nasze obserwacje – nastolatki nie mają przestrzeni dla zrozumienia
wzajemnych zachowań.

Metoda edukacji antyprzemocowej Sztama, stworzona przez naszą fundację, jest jedyną metodą edukacyjną w Polsce dedykowaną chłopcom w wieku szkolnym. Możliwość realizacji tego projektu pozwoli nam pójść o krok dalej i po raz pierwszy szerzej uwzględnić bezpośrednią perspektywę odbiorców, co często zostaje pominięte przy tworzeniu
programów edukacyjnych. Widzimy potrzebę przeprowadzenia badania jakościowego dotyczącego
obowiązujących wzorców męskości, by lepiej zrozumieć mechanizmy przemocy ze względu na płeć.

 

Warsztaty Sztama dla nastoletnich chłopców – 

Zajęcia poprowadzili certyfikowani trenerzy – absolwenci Szkoły Trenerskiej Sztama.

Warsztaty Sztama to pierwsza w Polsce, autorska metoda edukacji antyprzemocowej dedykowana chłopcom w wieku szkolnym. Program warsztatów wspiera uczestników w przyjrzeniu się wzorcom męskości i powiązaniu stereotypowej męskości z przemocą ze względu na płeć. Sztama to tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju świadomości, doświadczenia, dialogu, wzmacniania inteligencji emocjonalnej na rzecz sojuszu przeciw przemocy ze względu na płeć.

Równolegle odbyły się również warsztaty WENDO dla nastoletnich dziewcząt Warsztaty WenDo, poza tym że uczą samoobrony i stawiania granic, są też treningiem antydyskryminacyjnym, kładącym nacisk na aspekty związane ze znaczeniem stereotypów i uprzedzeń. Pozwalają zrozumieć te zjawiska, podstawowe pojęcia z nimi związane a także przygotowują do reagowania i/lub przeciwdziałania ich przejawom.

Warsztaty uczą skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Pokazują dziewczynkom i nastolatkom jak dbać o swoje granice, odmawiać i bronić się w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu, a także rozpoznawać sytuacje, które uderzają w ich godność i decyzyjność. Nastolatki uczą się zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz reagowania na agresję rówieśniczą.

Pracowa_śmy nie tylko z młodzieżą, ale również z kadrą edukacyjną. Nasza kadra trenerska przeprowadziła warsztaty WenDo także z nauczycielkami. Celem tego działania było to, by osoby pracujące z młodzieżą, same potrafiły rozpoznać momenty przekraczania granic. Warsztat nie tylko wzmocnił nauczycielki wykonujące na co dzień bardzo stresującą i wymagającą pracę, ale też pomógł im lepiej reagować na przemoc w klasie, wzmacniając ich poczucie sprawczości, a przez to motywacji do pracy. WenDo to metoda nauki samoobrony i budowania asertywnej postawy dla dziewcząt i kobiet, która łączy w sobie samoobronę fizyczną i psychiczną.

Nie zaniedba_śmy pracy z mężczyznami – nauczycielami i edukatorami. Przeprowadzi_śmy dla tej grupy treningi antydyskryminacyjne na temat wzorca męskości.  Dostrzegając znaczenie, jakie dla wychowania chłopców mają męskie wzorce, dostrzegamy potrzebę pracy z mężczyznami, a w szczególności z nauczycielami i mężczyznami pracującymi w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej. Cele warsztatu to: refleksja nad indywidualnym doświadczeniem męskości, nad źródłami socjalizacji do ról płciowych i nad skutkami klatki płci na poziomie indywidualnym i społecznym. To także pogłębienie wiedzy o dominującym wzorcu męskości,  dyskusja nad pojęciem przemocy ze względu na płeć, zwiększenie wiedzy na temat pojęć i danych związanych z przemocą z płcią. Towarzyszyć temu będzie także refleksja nad związkaki wzorca toksycznej męskości z przemocą. Warsztaty są przestrzenią na wymianę doświadczeń i punktów widzenia oraz określenie możliwości angażowania się na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Zasadniczą częścią projektu było przeprowadzenie  badania, którego częścią był monitoring i ewaluacja wszystkich przeprowadzonych warsztatów. Badanie zidentyfikowało oraz pozwoliło zrozumieć mechanizmy działania przemocy rówieśniczej w odniesieniu do chłopców w wieku nastoletnim. Badania miały charakter eksploracyjny oparty na jakościowym, etnograficznym studium czterech przypadków z różnych miejscowości. Badanie zostało sfinalizowane publikacją, zawierającą wyniki i  rekomendacje dotyczące edukacji antyprzemocowej dla chłopców w wieku szkolnym. Ponadto, poza analizą wyników badań, publikacja pełni funkcję informującą, jakie działania można podjąć́ na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym w Polsce, by skutecznie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej w Polskich szkołach. Publikacja została zaprezentowana także na konferencji podsumowującej projekt. 

Ważnym założeniem projektu było także kontynuacja instytucjonalnego rozwoju Fundacji HerStory.  Realizowałyśmy strategię fundraisingową, opartą na rozwijaniu fundamentów komunikacji i tworzeniu kolejnych narzędzi współpracy ze społecznością zgromadzoną wokół Fundacji. Usprawnione zostały procesy zarządzania organizacją. 

Kontakt w sprawie projektu:

koordynacja – Agnieszka Wywrot
a.wywrot@fundacjaherstory.org

rekrutacja: Anna Paluszkiewicz
a.paluszkiewicz@fundacjaherstory.org

promocja: Teo Łagowska
teo.lagowska@fundacjaherstory.org

 

 

Wszelkie planowane przez działania i wydarzenia były bezpłatne.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Liderka projektu: Fundacja HerStory.

Niusy projektu

Obejrzyj zapis wideo: jak tworzyć równościową edukację dla chłopaków? Q&A z autorkami raportu o nastoletnich chłopakach

Zapraszamy do obejrzenia wideo z II spotkania informacyjnego projektu „Chłopaki na rzecz równości”. Zapraszamy do obejrzenia wideo z II spotkania informacyjnego projektu „Chłopaki na rzecz równości” z dr Katarzyną Chajbos-Walczak i dr Zofią Małkowicz, autorkami raportu „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności. Wskazówki do edukacji równościowej”. Badaczki odpowiadają na pytania o rekomendacje zawarte w publikacji.

Czytaj

Jak tworzyć równościową edukację dla chłopaków? Q&A z autorkami raportu o nastoletnich chłopakach | online | 30.01.2024

Mamy XXI wiek i 2023 rok i nadal zastanawiamy się, czy chłopcy w przedszkolu mogą bawić się lalkami i płakać, gdy im smutno. Uczymy dziewczyny i kobiety samoobrony i asertywności, a jakie przesłanie mamy dla chłopców i mężczyzn?

Zapraszamy do udziału w konferencji o rekomendacjach i praktykach równościowej, antyprzemocowej pracy z chłopakami!

Czytaj

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content