Chłopaki
na rzecz równości

Czas trwania projektu: listopad 2022 – styczeń 2024 roku

„Chłopaki na rzecz równości”, to projekt edukacyjno-badawczy. 

Zajęłyśmy się chłopakami, bo tylko w taki sposób możemy dokonać prawdziwej, systemowej zmiany.

Istnieje wiele inicjatyw, programów i działań podejmowanych na poziomie krajowym i lokalnym w kierunku przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, jednak większość tych inicjatyw skupia swoje działania na dziewczynach i kobietach, lub zajmuje się pomocą osobom doświadczającym przemocy.

My podchodzimy do tematu edukacji kompleksowo.

Z naszej obserwacji wynika, że przemoc rówieśnicza to coraz silniej narastający problem ostatnich lat. Jeden czynnik utrwalający kulturę przemocy pozostaje zawsze wspólny i wysuwa się na prowadzenie – gender, czyli płeć społeczno-kulturowa.

Problemem, na który odpowiada ten projekt, jest luka w podejściu do tworzenia narzędzi edukacji antyprzemocowej. Aktualnie programy edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej uwzględniają perspektywę gender głównie w odniesieniu do dziewcząt i kobiet, tylko powierzchownie (jeśli w ogóle) dotykając kwestii związanych z toksycznymi wzorcami męskości.

Potrzebę realizacji tego projektu zidentyfikowałyśmy przede wszystkim wsłuchując się w głosy
nastoletnich uczestniczek naszych warsztatów WenDo. Nastolatki bardzo wyraźnie odczuwają i zauważają podwójne standardy traktowania chłopców i dziewcząt. To one pytały nas, dlaczego uczymy ich asertywności i samoobrony, a nie uczymy chłopaków niestosowania przemocy i wyrażania pełnego spektrum emocji.

Często słyszymy na warsztatach, że nastolatki mało rozmawiają między sobą o swoich doświadczeniach.

Publikacja dr hab. Iwony Chmury-Rutkowskiej, „Być dziewczyną być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży” (2019), potwierdza nasze obserwacje – nastolatki nie mają przestrzeni dla zrozumienia
wzajemnych zachowań.

Metoda edukacji antyprzemocowej Sztama, stworzona przez naszą fundację, jest jedyną metodą edukacyjną w Polsce dedykowaną chłopcom w wieku szkolnym. Możliwość realizacji tego projektu pozwoli nam pójść o krok dalej i po raz pierwszy szerzej uwzględnić bezpośrednią perspektywę odbiorców, co często zostaje pominięte przy tworzeniu
programów edukacyjnych. Widzimy potrzebę przeprowadzenia badania jakościowego dotyczącego
obowiązujących wzorców męskości, by lepiej zrozumieć mechanizmy przemocy ze względu na płeć.

 

Warsztaty Sztama dla nastoletnich chłopców – Warsztaty Sztama to pierwsza w Polsce, autorska metoda edukacji antyprzemocowej dedykowana chłopcom w wieku szkolnym. Program warsztatów wspiera uczestników w przyjrzeniu się wzorcom męskości i powiązaniu stereotypowej męskości z przemocą ze względu na płeć. Sztama to tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju świadomości, doświadczenia, dialogu, wzmacniania inteligencji emocjonalnej na rzecz sojuszu przeciw przemocy ze względu na płeć.
Zajęcia poprowadzą certyfikowani trenerzy – absolwenci Szkoły Trenerskiej Sztama.

Równolegle odbędą się również warsztaty WENDO dla nastoletnich dziewcząt Warsztaty WenDo, poza tym że uczą samoobrony i stawiania granic, są też treningiem antydyskryminacyjnym, kładącym nacisk na aspekty związane ze znaczeniem stereotypów i uprzedzeń. Pozwalają zrozumieć te zjawiska, podstawowe pojęcia z nimi związane a także przygotowują do reagowania i/lub przeciwdziałania ich przejawom.

Warsztaty uczą skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Pokazują dziewczynkom i nastolatkom jak dbać o swoje granice, odmawiać i bronić się w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu, a także rozpoznawać sytuacje, które uderzają w ich godność i decyzyjność. Nastolatki uczą się zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz reagowania na agresję rówieśniczą.

Nie będziemy pracować tylko z młodzieżą, ale również z kadrą edukacyjną. Przeprowadzimy warsztaty WenDo także z nauczycielkami. Celem tego działania jest to, by osoby pracujące z młodzieżą, same potrafiły rozpoznać momenty przekraczania granic. Warsztat nie tylko wzmocni nauczycielki wykonujące na co dzień bardzo stresującą i wymagającą pracę, ale też pomoże im lepiej reagować na przemoc w klasie, wzmacniając ich poczucie sprawczości, a przez to motywacji do pracy. WenDo to metoda nauki samoobrony i budowania asertywnej postawy dla dziewcząt i kobiet, która łączy w sobie samoobronę fizyczną i psychiczną.

Nie zaniedbamy pracy z mężczyznami – nauczycielami i edukatorami. Przeprowadzimy dla tej grupy treningi antydyskryminacyjne na temat wzorca męskości.  Dostrzegając znaczenie, jakie dla wychowania chłopców mają męskie wzorce, dostrzegamy potrzebę pracy z mężczyznami, a w szczególności z nauczycielami i mężczyznami pracującymi w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej. Cele warsztatu to: refleksja nad indywidualnym doświadczeniem męskości, nad źródłami socjalizacji do ról płciowych i nad skutkami klatki płci na poziomie indywidualnym i społecznym. To także pogłębienie wiedzy o dominującym wzorcu męskości,  dyskusja nad pojęciem przemocy ze względu na płeć, zwiększenie wiedzy na temat pojęć i danych związanych z przemocą z płcią. Towarzyszyć temu będzie także refleksja nad związkaki wzorca toksycznej męskości z przemocą. Warsztaty są przestrzenią na wymianę doświadczeń i punktów widzenia oraz określenie możliwości angażowania się na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Przeprowadzimy także badanie, którego częścią będzie monitoring i ewaluacja wszystkich przeprowadzonych warsztatów. Planowane badania mają na celu zidentyfikowanie oraz zrozumienie mechanizmów działania przemocy rówieśniczej w odniesieniu do chłopców w wieku nastoletnim. Badania będą miały charakter eksploracyjny oparty na jakościowym, etnograficznym studium trzech przypadków z różnych miejscowości. Badania sfinalizujemy publikacją zawierającą wyniki i  rekomendacje dotyczące edukacji antyprzemocowej dla chłopców w wieku szkolnym. Ponadto, poza analizą wyników badań, będzie pełniła funkcję informującą, jakie działania można podjąć́ na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym w Polsce, by skutecznie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej w Polskich szkołach. Publikację zaprezentujemy także na konferencji podsumowującej projekt. 

Ważnym założeniem projektu jest także kontynuacja instytucjonalnego rozwoju Fundacji HerStory. Składają się na nią dwa zadania. Pierwsze z nich to dalsza realizacja strategii fundraisingowej, oparta na rozwijaniu fundamentów komunikacji i tworzeniu kolejnych narzędzi współpracy ze społecznością zgromadzoną wokół Fundacji. Drugie zadanie to oraz usprawnienie procesów zarządzania organizacją. 

Kontakt w sprawie projektu:

koordynacja – Agnieszka Wywrot
a.wywrot@fundacjaherstory.org

rekrutacja: Anna Paluszkiewicz
a.paluszkiewicz@fundacjaherstory.org

promocja: Teo Łagowska
teo.lagowska@fundacjaherstory.org

 

 

Wszelkie planowane przez działania i wydarzenia są bezpłatne.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Liderka projektu: Fundacja HerStory.

Niusy projektu

KONFERENCJA: Zmiany wzorców męskości – jak włączać w równość chłopaków i mężczyzn? | Wrocław | 1.12.2023

Mamy XXI wiek i 2023 rok i nadal zastanawiamy się, czy chłopcy w przedszkolu mogą bawić się lalkami i płakać, gdy im smutno. Uczymy dziewczyny i kobiety samoobrony i asertywności, a jakie przesłanie mamy dla chłopców i mężczyzn?

Zapraszamy do udziału w konferencji o rekomendacjach i praktykach równościowej, antyprzemocowej pracy z chłopakami!

Czytaj
Skip to content