OGŁOSZENIE O NABORZE DO SZKOŁY TRENERÓW ANTYPRZEMOCOWYCH SZTAMA

Zapraszamy do udziału w Szkole Trenerów Antyprzemocowych SZTAMA, która jest realizowana w ramach projektu „SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany“.

Celem Szkoły Trenerów Antyprzemocowych SZTAMY jest przygotowanie do profesjonalnej i samodzielnej pracy trenerskiej w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć w grupach rówieśniczych, poprzez pracę warsztatową w grupach chłopców w wieku szkolnym zgodnie z metodą SZTAMY. 

TUTAJ możesz śledzić wydarzenie i aktualności rekrutacji na naszym Facebook’u.

DLA KOGO?

Szkoła Trenerów Antyprzemocowych SZTAMA to autorski, kompleksowy program kursu trenerskiego skierowany do mężczyzn z całej Polski pracujących już z chłopakami w wieku szkolnym, dziećmi/młodzieżą szkolną lub chcących pracować z taką grupą a więc m.in: nauczycieli, pedagogów, członków kadry pedagogicznej placówek oświatowych, pracowników placówek pomocy społecznej czy organizacji pozarządowych, kuratorów rodzinnych, specjalistów bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w roli wychowawców i/lub opiekunów (także w ramach wsparcia rodziny i pieczy zastępczej), edukatorów edukacji pozaformalnej, animatorów, działaczy młodzieżowych, socjoterapeutów, streetworkerów. 

PROGRAM

Program Szkoły Trenerów Antyprzemocowych SZTAMY przygotowuje do prowadzenia działań o charakterze edukacyjnym i społecznym skoncentrowanych na zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć w grupach rówieśniczych. W trakcie Szkoły Trenerów Antyprzemocowych SZTAMY Uczestnicy zdobędą kompetencje, wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia warsztatów metodą SZTAMY.

Szkoła Trenerów Antyprzemocowych SZTAMA to 11 szkoleniowych sesji
(łącznie 240 godzin) w formie warsztatów, wykładów i projekcji, w tym 6-dniowa sesja wyjazdowa – trening interpersonalny (40 godzin). Ponadto program zakłada działania związane z praktycznym wykorzystaniem nabywanych kompetencji i umiejętności w trakcie działań związanych z z Kampanią 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – 2021 i warsztatów zaliczeniowych/dyplomowych. Program będzie realizowany w trybie zjazdowym w okresie od kwietnia 2021 do maja 2022. 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. W związku z tym bardzo prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zjazdów i sprawdzenie, czy możliwe jest Twoje uczestnictwo w zajęciach. 

Szkoła będzie odbywać się w Poznaniu. Wyjątek stanowi wyjazdowy trening interpersonalny, który odbędzie się w Krakowie.

ILE TO KOSZTUJE?

Dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników Szkoły Trenerów Antydyskryminacyjnych SZTAMA udział w programie jest bezpłatny i finansowany ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, pod warunkiem pełnej aktywnej obecności na zajęciach.

Koszt dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia pozostają jednak po stronie Uczestnika. 

Jedynie podczas 6-dniowej sesji wyjazdowej Fundacja HerStory zapewni zakwaterowanie wraz z wegańskim wyżywieniem (dojazd do miejsca w którym odbędzie się sesja wyjazdowa po stronie Uczestnika).

JAK APLIKOWAĆ?

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i przesłanie zeskanowanych dokumentów rekrutacyjnych na adres: m.czarnecka@fundacjaherstory.org  w terminie do 21 marca 2021.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziesz podlinkowane poniżej:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Wzór rekomendacji (prosimy o opcjonalne przesłanie max. 2 rekomendacji)
  3. Regulamin uczestnictwa
  4. Harmonogram zjazdów

Rekrutacja odbędzie się dwuetapowo:

  • termin zgłoszeń: 21 marca 2021
  • rozmowy rekrutacyjne: 22 – 31 marca 2021

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 8 kwietnia 2021.

Szkoła Trenerów Antyprzemocowych SZTAMA jest realizowana w ramach projektu „SZTAMA w edukacji na rzecz zmiany“ realizowanym w ramach programu „Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Podaj dalej!

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content