WenDo
Samoobrona i asertywność dla dziewcząt i kobiet

WenDo to metoda nauki samoobrony i budowania asertywnej postawy dla dziewcząt i kobiet, która łączy w sobie samoobronę fizyczną i psychiczną. Powstała na przełomie lat 60-tych i 70 –tych w Kanadzie, do Polski przybyła 2001 roku. WenDo pokazuje, jak ważna jest umiejętność wyznaczania i ochrony własnych granic. Nie jest to sztuka walki – podczas zajęć nie uczymy jak się bić, lecz jak nie dopuścić do agresji, a w razie zagrożenia – jak się skutecznie obronić. Jest to ważny aspekt profilaktyki przemocy.

Warsztat WenDo uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezbronną. Uczy, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstydu, wspiera ciałopozytywność.

WenDo to trening

+ podejmowanie decyzji

+ skuteczne działanie pod wpływem stresu

+ skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji

+ reagowania na przekraczanie granic, dyskryminację i przemoc

+ rozpoznawania, diagnozowania i reagowania w sytuacji przekraczania granic

WenDo wzmacnia

+ poczucie pewności siebie

+ poczucie sprawczości

+ umiejętność odzyskiwania kontroli nad sytuacją

+ poczucie własnej wartości

+ poczucie samo decyzyjności

+ wiedzę na temat asertywności i komunikacji

+ wiedzę na temat możliwych rozwiązań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

WenDo dla Ciebie i Twojej Organizacji

Dla kogo

WenDo to metoda nauki samoobrony i budowania asertywnej postawy dla dziewcząt i kobiet, która łączy w sobie samoobronę fizyczną i psychiczną. Powstała na przełomie lat 60-tych i 70 –tych w Kanadzie, do Polski przybyła 2001 roku. WenDo pokazuje, jak ważna jest umiejętność wyznaczania i ochrony własnych granic. Nie jest to sztuka walki – podczas zajęć nie uczymy jak się bić, lecz jak nie dopuścić do agresji, a w razie zagrożenia – jak się skutecznie obronić. Jest to ważny aspekt profilaktyki przemocy.

Zapraszamy

+ szkoły

+ ośrodki pomocy społecznej

+ ośrodki wychowawcze

+ świetlice środowiskowe

+ firmy

+ indywidualne osoby

+ urzędy

+ organizacje społeczne

Metody pracy

​​Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi, w czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, dyskusje w małych grupach i plenarne, praca z oddechem i głosem, elementy dramy. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki.

Zajęcia prowadzone są w małych 12-osobowych grupach. Minimalna liczba uczestniczek to 8 osób.

Ile to trwa?

Warsztaty trwają dwa dni – 16 godzin warsztatowych (12 godzin zegarowych). Mogą̨ zostać́ przeprowadzone w wynajętej sali treningowej lub odpowiednio dobranej przestrzeni na terenie Twojej firmy lub instytucji.

Program warsztatów dla nastolatek (dwie grupy wiekowe: 10-12 lat oraz 13-16 lat) zwykle rozłożony jest na dwa dni i obejmuje pracę w godzinach 9.00-17.00 z przerwami. Zazwyczaj takie warsztaty organizowane są w weekendy, jednakże jeśli szkoła i rodzice wyrażą zgodę na nieobecność uczestniczek na lekcjach, mogą zostać zorganizowane w tygodniu.

Program warsztatów dla dziewczynek w wieku 7-9 lat, zwykle jest rozłożony na 3 dni po 4 godziny zegarowe dziennie, spotkania mogą odbywać się popołudniami w dni robocze.
Ze względu na bezpieczeństwo i komfort uczestniczek warsztaty prowadzone są zawsze przez dwie trenerki.

0

przeprowadzonych
warsztatów!

0

wzmocnionych kobiet i dziewcząt!

Warsztat dla Ciebie

Warsztaty WenDo są w języku polskim i angielskim. Koszt warsztatu uzależniony jest od rodzaju grupy oraz lokalizacji. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów współpracy lub wypełnij formularz. Działamy na terenie całej Polski!

Pełna oferta edukacyjna.

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content