Warsztaty sojusznictwa
z Osobami ze Społeczności LGBT+

Narastająca fala nienawiści w formie przemocy nie tylko werbalnej, ale także coraz częściej fizycznej skierowanej w stronę osób ze społeczności LGBTQ+, mobilizuje bardzo wiele osób spoza tej grupy do działania. Nie wszyscy jednak wiedzą na czym polega prawdziwie, wspierające sojusznictwo. W trakcie tych warsztatów, osoby uczestniczące dowiedzą̨ się jak realnie wspierać, stosując włączającą i empatyczną komunikację, a także jak reagować na homofobię, transfobię i heteroseksizm.

Dowiedzą się także, czego nie mówić i jakich błędów nie popełniać, by nie wzmacniać lęku i poczucia osamotnienia lub niezrozumienia u osób ze społeczności LGBTQ+.

O czym to jest?

+ DYS

+ HO

+ SPE

+ KO

Warsztaty dla Ciebie i Twojej Organizacji

Dla kogo

Warsztaty są skierowane do osób dorosłych w każdym wieku, które chcą efektywnie wspierać osoby ze społeczności LGBTQ+ oraz zrozumieć specyfikę ich trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie: rodziców, znajomych/e, przyjaciół/ki, współpracowników/czki, sąsiadów/ki.

Zapraszamy

+ Osoby prywatne

+ Instytucje publiczne

+ Organizacje

Metody pracy

Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi, angażującymi osoby uczestniczące do uczenia się poprzez doświadczenie. W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, elementy dramy i metafory, dyskusje w małych grupach i plenarne. Korzystamy też z filmów i studium przypadku.

Ile to trwa?

Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 12 osób i trwają jeden dzień – 8 godzin z przerwami. W przypadku większej grupy warsztaty prowadzone są przez dwie osoby. Mogą zostać przeprowadzone online, w wynajętej sali warsztatowej, w odpowiednio dobranej przestrzeni na terenie Twojej firmy lub instytucji.

Warsztat dla Ciebie

Ten warsztat prowadzimy w języku polskim. Koszt warsztatu uzależniony jest od rodzaju grupy oraz lokalizacji. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów współpracy lub wypełnij formularz. Działamy na terenie całej Polski!

Pełna oferta edukacyjna.

Skip to content