Warsztaty Pracy
ze Społecznością LGBTQ+

Podnosi kompetencje do pracy z osobami LGBTQ+

Czy wiecie, że tylko 46% psychoterapeutx uważa orientację homoseksualną za prawidłowy wariant rozwojowy? Spora część nadal uważa ją za zaburzenie psychiczne, odchylenie seksualne (perwersję) czy kwestię mody.

Warsztaty pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+ to treningi antydyskryminacyjne poszerzające kompetencje osób pracujących w obszarze socjoterapii, psychoedukacji, edukacji szkolnej, wsparcia psychologicznego, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej.

Celem warsztatów jest zweryfikowanie przekonań na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej przez osoby udzielające wsparcia w instytucjach/organizacjach z obszaru pomocy społecznej. Osoby LGBTQ+ szukając wsparcia lub pomocy, często spotykają się z nieprzygotowaniem do pracy z tą grupą i niedostrzeganiem znaczenia uwarunkowań zewnętrznych, generujących dodatkowe trudności w funkcjonowaniu klientx LGBTQ+ w systemie społecznym.

Bagatelizowanie społecznego wpływu na stan psychiczny osób LGBTQ+ może utrudniać skuteczność wsparcia, a nawet prowadzić do wtórnej traumatyzacji. Dlatego tak konieczne jest podnoszenie świadomości i kompetencji wśród specjalistx zajmujących się zawodowo wsparciem czy pomocą społeczną.

O czym to jest?

+ DYSKRYMINACJA: podstawowe pojęcia związane z tym zjawiskiem

+ SPECYFIKA PRACY Z OSOBAMI ZE SPOŁECZNOŚCI LGBTQ+ W POLSCE: wpływ stresu mniejszościowego na funkcjonowanie w relacjach społecznych

+ HOMOFOBIA I TRANSFOBIA: znaczenia w kontekście społecznym

+ KOMPETENCJE: skuteczne wsparcie i pomoc dla osób LGBTQ+

Warsztaty dla Ciebie i Twojej Organizacji

Dla kogo

Warsztaty są skierowane do osób dorosłych w każdym wieku: profesjonalistek i profesjonalistów, którx w swojej pracy spotykają osoby ze społeczności LGBT+: kadry pedagogicznej i psychoterapeutycznej, pracowniczek i pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, urzędów oraz organizacji społecznych.

Zapraszamy

+ szkoły

+ ośrodki pomocy społecznej

+ ośrodki wychowawcze

+ świetlice środowiskowe

+ firmy

+ kadrę terapeutyczną

+ urzędy

+ organizacje społeczne

Metody pracy

Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi, angażującymi osoby uczestniczące do uczenia się poprzez doświadczenie.

W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, elementy dramy i metafory, dyskusje w małych grupach i plenarne. Korzystamy też z filmów i studium przypadku.

Ile to trwa?

Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 12 osób. W przypadku większej grupy warsztaty prowadzone są przez dwie osoby. Mogą zostać przeprowadzone online, w wynajętej sali warsztatowej, w odpowiednio dobranej przestrzeni na terenie Twojej firmy lub instytucji.

Warsztat dla Ciebie

Ten warsztat prowadzimy w języku polskim. Koszt warsztatu uzależniony jest od rodzaju grupy oraz lokalizacji. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów współpracy lub wypełnij formularz. Działamy na terenie całej Polski!

Pełna oferta edukacyjna.

Skip to content