Warsztaty Antydyskryminacyjne
Przeciwdziała uprzedzeniom i przełamuje stereotypy

Dyskryminacja to nierówne, niesprawiedliwe i nieobiektywne różnicowanie osób i grup ze względu na ich charakterystyczne cechy, takie jak na przykład płeć, orientacja seksualna, kolor skóry, narodowość, pozycja społeczna, wiek, czy wyznanie. W praktyce zwykle oznacza gorsze lub wrogie traktowanie, często przechodzące w przemoc.

Dyskryminacja napędza się uprzedzeniami, które w dużej mierze wynikają z utrwalania błędnych stereotypów. Nasze warsztaty pozwalają zrozumieć to zjawisko, podstawowe pojęcia z nim związane a także przygotowują do reagowania i/lub przeciwdziałania jego przejawom.

Oferujemy warsztaty na poziomie podstawowym i zaawansowanym, dotyczące konkretnego rodzaju dyskryminacji. Możemy przygotować warsztaty pod kątem potrzeb konkretnej grupy lub organizacji.

Przede wszystkim oferujemy warsztaty z zakresu:

+ podstaw zrozumienia i przeciwdziałania dyskryminacji

+ włączającego języka

+ równości płci

+ przeciwdziałania homofobii i transfobii

+ przeciwdziałania ksenofobii, rasizmu i klasizmu

Przez udział w warsztatach antydyskryminacyjnych, osoby uczestniczące mają możliwość:

+ pogłębić świadomość siebie i własnej tożsamości

+ zdobyć wiedzę na temat roli tożsamości i jej znaczenia w relacjach międzyludzkich na poziomie prywatnym i organizacyjnym

+ rozwinąć poczucie wrażliwości na różnorodność i odpowiedzialności społecznej

Warsztaty dla Ciebie i Twojej Organizacji

Dla kogo

Pracujemy z dorosłymi i młodzieżą. Wspieramy kadrę pedagogiczną (również wyższych uczelni), pracowniczki/pracowników instytucji społecznych i kultury, a także firmy. Zakres tematyczny, czas trwania warsztatów i metody dobieramy do potrzeb grupy.

Zapraszamy

+ szkoły

+ ośrodki pomocy społecznej

+ ośrodki wychowawcze

+ świetlice środowiskowe

+ firmy

+ indywidualne osoby

+ urzędy

+ organizacje społeczne

Metody pracy

Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi angażującymi osoby uczestniczące do uczenia się poprzez doświadczenie. W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, elementy dramy, dyskusje w małych grupach i plenarne. Korzystamy też z filmów i studium przypadku. Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 12 osób. W przypadku większej grupy warsztaty prowadzone są przez dwie osoby.

Ile to trwa?

Warsztaty trwają minimum 4 godziny zegarowe. W zależności od tematyki i stopnia zaawansowania program może być dostosowywany i rozbudowywany – im więcej czasu zaplanujemy, tym więcej więcej się nauczymy. Nasze standardowe warsztaty antydyskryminacyjne trwają dwa dni po sześć godzin zegarowych, alternatywnie trzy dni po cztery godziny zegarowe.

Warsztaty mogą zostać przeprowadzone w wynajętej sali warsztatowej, w odpowiednio dobranej przestrzeni na terenie Twojej szkoły, firmy czy instytucji lub online.

Warsztat dla Ciebie

Warsztaty Antydyskryminacyjne są  prowadzone w języku polskim. Koszt warsztatu uzależniony jest od rodzaju grupy oraz lokalizacji. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów współpracy lub wypełnij formularz. Działamy na terenie całej Polski!

Pełna oferta edukacyjna.

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content