Sztama
Warsztaty antyprzemocome dla chłopaków

Angażuje mężczyzn w ruch na rzecz równości płci

Polecamy specjalistyczny warsztat antyprzemocowy dedykowany chłopcom w wieku szkolnym! SZTAMA jest pierwszą w Polsce inicjatywą antyprzemocową skierowaną do chłopaków. To nowoczesna, autorska metoda edukacyjna ucząca chłopaków empatii, wrażliwości i integralności. Warsztat stara się zredefiniować kulturowo uwarunkowaną „męskość” i zdekonstruować mechanizmy przemocy – również tej, powodowanej stereotypami czy dyskryminacją ze względu na płeć. Na zajęciach pojawią się elementy komunikacji i rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz przeciwdziałania cyberprzemocy. 

Celem warsztatów jest praca w obszarze poznawania własnych uwarunkowań, doświadczeń, przekonań i stereotypów wpływających na postawy oraz przeciwdziałania przemocy – w tym ze względu na płeć.

Jakie zmiany
wprowadzają warsztaty?

+ wzmacniają postawy solidarnościowe i wspierające słabszych

+ przedstawiają dobre przykłady reagowania i współpracy w grupach rówieśniczych

+ uwrażliwiają chłopców na kwestie przemocy, wykluczenia, agresji rówieśniczej oraz mowy nienawiści

+ motywują do refleksji wobec własnych zachowań i reagowania na krzywdę innych

Dzięki udziałowi w dwudniowym treningu uczestnicy:

+ zweryfikują swoje przekonania i stereotypy dotyczące płci oraz przemocy ze względu na płeć

+ rozwiną swoje kompetencje w obszarze interwencji w sytuacji przemocowej

+ zdefiniują swoją rolę jako profesjonalisty pracującego z osobami potrzebującymi wsparcia w trudnych sytuacjach

+ doświadczą perspektywy osób, z którymi pracują

+ przyjrzą się swojemu systemowi granic

Sztama dla Ciebie i Twojej Organizacji

Dla kogo

Warsztaty Sztama są dedykowane chłopcom w wieku szkolnym. W warsztatach może wziąć udział każdy chłopak niezależnie od swojego poziomu sprawności fizycznej czy stopnia niepełnosprawności.

Dodatkowo, proponujemy też wsparcie metodyczne dla specjalistów pracujących z młodzieżą! Zapraszamy nauczycieli, pracowników socjalnych, edukatorów, pracowników ośrodków wychowawczych oraz i domów dziecka a także wszystkich mężczyzn pracujących z chłopakami w wieku szkolnych. W naszej pracy korzystamy z doświadczeń pracy z dorosłymi mężczyznami – przeszkolixśmy pierwszych w Polsce trenerów metody w Szkole Trenerów Antyprzemocowych SZTAMA. Skontaktuj się z nami, by omówić szczegóły warsztatu.

Zapraszamy

+ szkoły

+ ośrodki pomocy społecznej

+ ośrodki wychowawcze

+ świetlice środowiskowe

+ zespoły interdyscyplinarne

Metody pracy

Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi, angażującymi osoby uczestniczące do uczenia się poprzez doświadczenie. W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, elementy dramy i metafory, dyskusje w małych grupach i plenarne.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach od 10 do 12 osób, zawsze przez dwie osoby trenerskie.

Ile to trwa?

Podobnie jak warsztaty dla dziewcząt, trwają 16 godzin lekcyjnych, są rozłożone na dwa dni i prowadzone przez dwóch trenerów (mężczyzn), doświadczonych w pracy antyprzemocowej i rozwojowej z chłopcami, nastolatkami i mężczyznami.

Mogą zostać przeprowadzone online, w wynajętej sali warsztatowej, w odpowiednio dobranej przestrzeni na terenie Twojej organizacji lub instytucji.

Warsztat dla Ciebie

Warsztaty SZTAMA są prowadzone w języku polskim. Koszt warsztatu uzależniony jest od rodzaju grupy oraz lokalizacji. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów współpracy lub wypełnij formularz. Działamy na terenie całej Polski!

Pełna oferta edukacyjna.

Skip to content