Aktywistyczny Self-care
Wspiera zrównoważony aktywizm

Działasz na rzecz sprawiedliwości społecznej, praw człowieka, zwierząt lub planety? Aktywistycznie, zawodowo, wolontaryjnie? A jak się dzisiaj czujesz?

Praca społeczna to ciężki kawałek chleba. Często słabo opłacana, wymagająca, wyczerpująca emocjonalnie, niedoceniana. Aktywizm społeczny, polityczny, czy klimatyczny może dodatkowo wiązać się z niebezpieczeństwem – osoby zaangażowane w tą pracę są narażone na ataki i opresję, a nawet ryzyko poniesienia konsekwencji prawnych za swoje działania. Przemęczenie i długotrwale kumulujący się przewlekły stres powodują pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego oraz rodzą poczucie braku sensu.

Takie warunki nie sprzyjają dobremu samopoczuciu, ani utrzymaniu siły i motywacji do walki o zmianę na lepsze. Trudno jest pomagać innym, kiedy nie potrafimy zadbać o własny dobrostan, kiedy ignorujemy znaki ostrzegające przed wypaleniem.

Jesteś przemęczonx? Masz wszystkiego dość i myślisz, że nie dajesz rady? W Twojej grupie coraz częściej dochodzi do konfliktów? Zapraszamy na warsztaty antywypaleniowe!

O czym to jest?

+ WYPALENIE AKTYWISTYCZNE: dlaczego, czym jest i co nam robi?

+ PRZEMĘCZENIE: jak do niego nie doprowadzać i jak sobie z nim radzić?

+ MOMENTY KRYTYCZNE: jak rozpoznawać i zapobiegać

+ ŚRODOWISKO PRACY: dobre praktyki współpracy w zróżnicowanym zespole

+ SYSTEM: jak na nas wpływa i co nam robi kapitalizm?

Self-care dla Ciebie i Twojej Organizacji

Dla kogo

Warsztaty dedykujemy osobom dorosłym w każdym wieku: aktywistxom, grupom aktywistycznym, pracownixkom trzeciego sektora, a w szczególności organizacjom prawoczłowieczym i środowiskowym, instytucjom społecznym, wolontariuszxom oraz wszystkim zaangażowanym osobom, które czują, że ich potrzebują.

Zapraszamy

+ grupy aktywistyczne

+ organizacje społeczne

+ świetlice środowiskowe

+ aktywistki / aktywistów

+ ośrodki wychowawcze

Metody pracy

Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi, angażującymi osoby uczestniczące do uczenia się poprzez doświadczenie. W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia w grupach, dyskusje, pracujemy z ciałem oraz z metaforą, odwołujemy się do osobistych doświadczeń i grupowych praktyk.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 15 osób. W przypadku większej grupy warsztaty prowadzone są przez dwie osoby.

Ile to trwa?

W zależności od możliwości i potrzeb warsztaty podstawowe trwają 2 dni (2 x 6 godz. zegarowych), niemniej zapraszamy też na dłuższe, kilkudniowe procesy – zwłaszcza gdy pracujemy z całymi grupami nieformalnymi lub organizacjami pozarządowymi.

Mogą zostać przeprowadzone online, w wynajętej sali warsztatowej, w odpowiednio dobranej przestrzeni na terenie Twojej organizacji lub instytucji.

Warsztat dla Ciebie

Warsztat Self-care prowadzimy w języku polskim. Koszt warsztatu uzależniony jest od rodzaju grupy oraz lokalizacji. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów współpracy lub wypełnij formularz. Działamy na terenie całej Polski!

Pełna oferta edukacyjna.

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content