O herstoriach na konferencji UMCS

Fundacja HerStory zagościła podczas ogólnopolskiej konferencji „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej”, która odbyła się 18 czerwca 2015 roku na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Tematem, już trzeciego spotkania, była rola WP_20150618_003kobiety we współczesnym świecie, jej (nie)obecność w przestrzeni społecznej, politycznej, medialnej oraz kulturowej. Reprezentująca Fundację Katarzyna Zabratańska – Prezeska, przedstawiła zagadnienie herstorii. Referat dotyczył nie tylko wyjaśnienia samego pojęcia i genezy, ale również aktualnych perspektyw w ujęciu globalnym i polskim. Poza kluczowymi, właściwymi dla danego okresu ich rozwoju, tezami herstorii , dokonano przeglądu inicjatyw herstorycznych w Polsce.

Podaj dalej!

Skip to content