Krasnystaw – utracony sztetl

Przedsięwzięcie „Krasnystaw – utracony sztetl” stawia za cel podniesienie poziomu świadomości na temat nieistniejącej już społeczności żydowskiej Krasnegostawu oraz zwrócenie uwagi na to, jak istotnym elementem lokalnego krajobrazu, była ona do czasu II wojny światowej. Jest on próbą przywrócenia pamięci o mniejszości żydowskiej, wprowadzenia wielokulturowej edukacji oraz rozbudzenia postaw empatycznych i tolerancyjnych. Jego odbiorcami i odbiorczyniami są nauczyciele i nauczycielki krasnostawskich szkół, edukatorzy i edukatorki oraz społeczność lokalna, osoby zainteresowane edukacją historyczną, dziedzictwem żydowskim, wielokulturowością, polityka pamięci oraz aktywnym uczestniczeniem w życiu środowiska lokalnego.
Wśród zaplanowanych działań znajdują się: warsztaty edukacyjne poświęcone szeroko kontekstowym zagadnieniom historii i kultury żydowskiej; stworzenie audioprzewodnika ulicami żydowskiego miasta; przygotowanie publikacji; seanse filmowe oraz pokaz spektaklu teatralnego. Tak skonstruowany zakres merytoryczny projektu zakłada skoncentrowanie się na przełamywaniu stereotypów dotyczących Żydów, aktywizacji społeczności lokalnej, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji oraz eliminacji mowy nienawiści i uprzedzeń na tle rasowym, religijnym i kulturowym.

Organizacją partnerską jest Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich, które od kilku lat intensywnie pracuje nad upamiętnieniem społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie, a w szczególności nad elementami związanej z Zagładą historii miejscowości Trawniki.

Dużo więcej stale uaktualnianych informacji, jak też galerii zdjęć znajdziecie na stronie projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Gospodarczego w programie Obywatele Dla Demokracji.

Podaj dalej!
Visit Us On Facebook