Innowacyjne Metody Przeciwdziałania Przemocy Dla Żytomierza

Projekt “Innowacyjne Metody Przeciwdziałania Przemocy Dla Żytomierza” realizujemy od marca do lipca 2016 roku podejmując działania profilaktyki antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej w Żytomierzu i w Lublinie w ramach partnerstwa z żytomierską organizacją pozarządową Młodzieżowa Fundacja Inicjatyw Europejskich (Молодіжна фундація європейських ініціатив) Planowanymi akcjami są warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet Wendo, pogłębione warsztaty antydyskryminacyjne (Żytomierz), warsztaty pozytywnej zgody Consent, szkolenie z organizacji i celów Żywej Biblioteki oraz Żywa Biblioteka (Lublin). Grupą, z którą pracujemy przy tym projekcie jest 12 kobiet z Żytomierza, które pracują lub chcą pracować na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej, feministycznej, równościowej i antyprzemocowej. Realizacja projektu jest możliwa dzięki programowi RITA Przemiany w Regionie, który jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Edukacja dla Demokracji (operatora programu) i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (fundatora i inicjatora programu).

Podaj dalej!
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube