Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w newsletterze

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Herstory.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby dostarczania drogą mailową informacji o działaniach realizowanych przez Fundację Herstory.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w działaniach projektowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja HerStory z siedzibą we Wrocławiu54-206, przy ulicy Legnickiej 65, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000501384, NIP 9462647812, REGON 161661205. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: fundacja.herstory@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Twoje dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez: Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA); Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA).

Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

Przysługuje Ci możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Herstory.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby dostarczania drogą mailową informacji o działaniach realizowanych przez Fundację Herstory.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w działaniach projektowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja HerStory z siedzibą we Wrocławiu54-206, przy ulicy Legnickiej 65, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000501384, NIP 9462647812, REGON 161661205. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: fundacja.herstory@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Twoje dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez: Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA); Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA).

Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

Przysługuje Ci możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 

Pobierz raport, w którym oddajemy głos nastoletnim chłopakom i opowiadamy jak budować dla nich skuteczną edukację równościową!

6 na 10 polskich nastolatków doświadcza przemocy. To już wiemy. Czas temu skutecznie przeciwdziałać. Ten cel nie uda się, jeśli do równości nie zaprosimy chłopaków.

Dr Katarzyna Chajbos-Walczak i dr Zofia Małkowicz bez oceny i dociekliwie wysłuchały nastoletnich chłopaków. Opowiadali, z czym zmagają się na co dzień, co jest dla nich trudne, co ich cieszy, co myślą o dyskryminacji i przemocy – i kiedy są gotowi powiedzieć im STOP.

Na podstawie ich odpowiedzi autorki opracowania zbudowały zrozumiały portret, zmapowały główne problemy i stworzyły praktyczne rekomendacje JAK PRACOWAĆ Z CHŁOPAKAMI.

Raport „Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności” możesz pobrać, klikając w obrazek okładki (plik pdf, 2,5 MB).

Jeśli chcesz z nami budować skuteczną edukację równościową, dołącz do naszych matronów i patronek!

Skip to content