Herstorie Lubelskiego Getta

Projekt “Herstorie Lubelskiego Getta – rozwój Lubelskiego Archiwum Herstorycznego i wielokulturowych szlaków herstorycznych” jest kontynuacją działań herstorycznych w Lublinie, jako procesu mapowania miasta i rozwoju alternatywnych szlaków edukacyjnych. Tym razem soczewkę skupimy na doświadczeniach, wspomnieniach i perspektywie kobiet przebywających w lubelskim getcie lub posiadających przez jakieś doświadczenie wspomnienie getta w Lublinie. W tej niewielkiej projektowej przestrzeni na tak ważny temat jakim jest właściwie feministyczna soczewka wobec wojny, doświadczenia wojennego, doświadczania zniewolenia, przymusowej pracy, gettyzacji czy represji. W tym też duchu powstanie folder informacyjny oraz nowy szlak herstoryczny skupiony na śladach i wspomnieniach getta i przybywających tam Żydówek.

Czas projektu: 06-12.2017

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin

getto foto projekt

Podaj dalej!
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube