Misja i cele HerStory

Misja i cele HerStory

Fundacja HerStory to organizacja pozarządowa działająca w obszarze równości, różnorodności, antydyskryminacji, wielokulturowości i praw człowieka. Powstała w marcu 2014 r.
z inicjatywy dwóch aktywistek: Katarzyny Zabratańskiej i Leny Bielskiej.

Fundacja powstała z głębokiego przekonania, że każda jednostka oraz zwierzę ma niezaprzeczalne
i niekwestionowane prawo do: równości, wolności, decydowania, manifestowania i godności. Fundacja podejmuje działania na rzecz grup mniejszościowych, defaworyzowanych i wykluczonych. Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek, orientację seksualną, etc. Edukuje na rzecz wielokulturowości, różnorodności, tolerancji i obywatelskości. Obecnie głównym terenem aktywności Fundacji jest Lublin i województwo lubelskie, niemniej Fundacja planuje działania na terenie całego kraju, jak też przedsięwzięcia międzynarodowe.

W ramach swojej działalności Fundacja koncentruje się na :

  1. herstoriach oraz włączeniu narracji kobiet i o kobietach do głównego nurtu debaty publicznej;
  2. działaniach na rzecz równości ludzi i zwierząt oraz ochrony ich praw;
  3. wielokulturowości i edukacji antydyskryminacyjnej;
  4. inicjatywach wokół sztuki i kultury.

Wizją Fundacji HerStory jest kreowanie rzeczywistości, w której nie odmawia się ludziom oraz zwierzętom szacunku i prawa do godnego oraz równego traktowania. To świat, w którym jak powiedziała Alice Walker, zwierzęta istnieją z własnych powodów i nie są poddane; podobnie jak ciemnoskórzy ludzie nie są poddani białoskórym, a kobiety mężczyznom. Świat, którego chcemy być uczestniczkami i sprawczyniami, to miejsce gdzie każda osoba ma równoprawny głos, możliwość bycia wysłuchaną, uszanowaną oraz przestrzeń do współdecydowania o otaczającej rzeczywistości

Credo Fundacji jest swoistym równaniem społecznym: obserwuję – myślę – reaguję – zmieniam.

Podaj dalej!
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube