Organizacje i inicjatywy partnerskie

sitne

 

Organizacja działająca w obszarze pamięci i historii mówionej dot. społeczności żydowskiej w Polsce, szczególnie na Lubelszczyźnie, a także w obszarze antydyskryminacji, wielokulturowości, demokracji i aktywizacji obywatelskiej. Stowarzyszenie jest obecnie Liderem projektu “Średni Obywatel Duża Sprawa”, a także Partnerem projektu “Krasnystaw – utracony sztetl”. Oba projekty realizowane są w ramach programu Obywatele Dla Demokracji i współfinansowane ze środków EOG. Wejdź na stronę Stowarzyszenia!

koalicjae

Koalicja jest dobrowolnym porozumieniem organizacji i podmiotów, które działają na rzecz antydyskrymiancji ze względu na płeć, orientację i tożsamość seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, język, religię, niepełnosprawność, poglądy i inne. Obecnie grupa ta liczy 56 organizacji członkowskich i wciąż się powiększa. Koalicja została zainicjowana przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Dowiedz się więcej tutaj!

Typ4_Normalny_miniaturka

Jesteśmy w Sieci Herstorycznej, którą utworzyła Fundacja Przestrzeń Kobiet. Inicjatywa ta skupia organizacje, które działają na rzecz herstorii, tworzą szlaki kobiet i inne herstoryczne projekty. Zbiory herstorycznych inicjatyw skupione są na platformie Archiwu Historii Kobiet. Zobacz HerStory w Archiwum!

Podaj dalej!
Visit Us On Facebook