Ludzie Fundacji

L.Bielska, HerStorynawww

Lena Bielska – Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie doktorantka UMCS. Założycielka i prezeska Fundacji HerStory, gdzie zajmuje się historią i herstorią mówioną, edukacją wielokulturową i antyprzemocową dla dorosłych i młodzieży. Doktorantka UMCS. Prowadzi warsztaty herstoryczne oraz warsztaty z kontekstów płeć w mediach, kinie polskim i amerykańskim, reklamie. Autorka wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz współautorka kilku monografii. Inicjatorka i autorka Lubelskich Szlaków herstorycznych – jednej z największych w Polsce inicjatyw herstorycznych. Współautorka i przewodniczka 4 szlaków herstorycznych w Lublinie, przewodniczka po byłej dzielnicy żydowskiej i śladami Akcji Reinhardt w Lublinie, autorka publikacji Życie codzienne kobiet żydowskich w przedwojennym Lublinie. Od kilku lat zajmuje się też stosunkami polsko-żydowskimi, historią Zagłady na Lubelszczyźnie, kontekstem feministycznym i herstorycznym w kulturze żydowskiej. Rozmawia, czyta i pisze po angielsku i rosyjsku. Trenerka samoobrony i asrtywności dla kobiet i dziewcząt WenDo, trenerka antydyskryminacyjna, trenerka Consent. Współpracowała m.in. z Fundacją Feminoteka, Fundacją Autonomia, Ośrodkiem “Brama Grodzka Teatr NN”, Chrześcijańską Służbą Charytatywną, Stowarzyszenie Tkalnia, Stowarzyszeniem Inicjatyw Trawnickich, Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, Uniwersytetem Wrocławskim i innymi. Obecnie współtworzy pierwszą lubelską publikację herstoryczną, Lubelskich Archiwum Herstorycznym i rozpoczyna prace nad projektem: Herstorie Lubelskiego Getta. Założycielka queerowo-femienistycznej grupy teatralnej Teatr Rewolucje, autorka sztuk teatralnych, aktorka, kompozytorka muzyki, poetka.

julita

Julita Juros – Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Dzieli czas między Lublin i Wiedeń, gdzie mieszkała i studiowała Gender Studies. Do jej zainteresowań naukowych należą gender studies, disability studies, krytyka postkolonialna, teologia feministyczna i animal studies. Trenerka antydyskryminacyjna i międzykulturowa, absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Prowadzi warsztaty równościowe ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości genderowej. Feministka, działaczka społeczna. Współpracowała z lubelskimi i warszawskimi organizacjami pozarządowymi, m.in z Feminoteką, Homo Faber, Amnesty International. Działaczka kolektywu feministyczno-queerowego w Wiedniu.
Miłośniczka grubych książek, kotów i jedzenia. Zainteresowana szeroko pojętą kulturą współczesną. Ciekawa antropologii miasta, zależności pomiędzy przestrzenią publiczną i społeczeństwem obywatelskim. Zafascynowana ideą Formy Otwartej.

Podaj dalej!