Monthly Archives: Czerwiec 2015

O herstoriach na konferencji UMCS

Fundacja HerStory zagościła podczas ogólnopolskiej konferencji „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej”, która odbyła się 18 czerwca 2015 roku na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Tematem, już trzeciego spotkania, była rola WP_20150618_003kobiety we współczesnym świecie, jej (nie)obecność w przestrzeni społecznej, politycznej, medialnej oraz kulturowej. Reprezentująca Fundację Katarzyna Zabratańska – Prezeska, przedstawiła zagadnienie herstorii. Referat dotyczył nie tylko wyjaśnienia samego pojęcia i genezy, ale również aktualnych perspektyw w ujęciu globalnym i polskim. Poza kluczowymi, właściwymi dla danego okresu ich rozwoju, tezami herstorii , dokonano przeglądu inicjatyw herstorycznych w Polsce.

Szukamy historii rodziny gościni z Argentyny

Na zaproszenie Sławka Nowodworskiego z DoorToPoland, HerStory miała przyjemność oprowadzać i opowiadać o przedwojennym Krasnymstawie oraz mieszkającej tam społeczności żydowskiej. Z Argentyny przyjechały pani Alejandra Swan oraz Roxana Sztemberg – potomkini krasnostawskich Żydów, którzy wyemigrowali w latach 30. do Argentyny. Wspólnymi siłami z DoorToPoland od ponad tygodnia poszukujemy wszelkich informacji na temat rodzin Sztemberg, Rozenkranz/Rosenkranz i Hochman z Krasnegostawu i okolic. Udało nam się nieco ustalić, ale wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Dołoży zatem jak najwięcej starań by odnaleźć historię rodziny pani Roxany, dla której przyjazd od Polski i do miasta jej przodków był poruszającym wydarzeniem. Specjalne podziękowania kierujemy dla Konrada Grocheckiego z Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, który towarzyszył nam, wspierał merytorycznie oraz zaprosił do Muzeum. Dziękujemy też Sławkowi za możliwość pomocy i przekazania wiedzy paniom Roxanie i Alejandrze. Szukamy teraz historii rodziny Sztemberg, każda pomoc i wskazówka będzie przydatna!

(Nie)znane herstorie Lublina już od lipca!

Znane są już nam wyniki oceny merytorycznej konkursu Miasto Kultury 2015, w którym Fundacja HerStory otrzymała grant na projekt (Nie)znane herstorie Lublina – Artystyczne i kulturowe szlaki lublinianek. Półroczny projekt rozpoczynamy w lipcu, niemniej już teraz mamy wiele planów i pomysłów na dalszą rozbudowę różnorodnego i bogatego szlaku lubelskich herstorii. Szczegóły o projekcie na pewno już niebawem, a w lipcu… Zobacz więcej →